Nyomtats

Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztõ

2014. 04. 15.
Leonardo, szakképzés, szakmai gyakorlat
Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztõ Felsõfokú szakképzési tananyagot dolgoztak ki egy Leonardo projektben. A nemzetközi együttmûködés során jó példákat láthattak a résztvevõk, amelyeket érdemes a magyarországi viszonyokhoz alakítva, a helyi biogazdálkodásokban is alkalmazni.

Vagyis, a külföldi partnerek tapasztalatait felhasználva tudtuk kialakítani saját arcunkra formált képzési rendszerünket. A felsõfokú szakképzés tanmenetéhez társítottuk a partnerintézményeink által kidolgozott és sikeresen alkalmazott pedagógiai technikák és jó gyakorlatok kollekcióját.
A partnerekkel közösen írtunk egy, az önálló gazdálkodás beindításához szükséges, 210 oldalas kézikönyvet, amely segítséget nyújt pályakezdõknek, gyakorló gazdálkodóknak, és nem utolsósorban a felsõfokú (felsõoktatási) szakképzés oktatóinak is. Az önálló gazdálkodás beindításához szükséges gyakorlati tudnivalók gyûjteménye nemcsak Magyarországon hiánypótló, de a partnerországokban is, ezért a kézikönyvet öt nyelven tettük elérhetõvé (magyar, angol, francia, holland, katalán).

A képzések gyakorlati oktatását a Babatvölgyi Biogazdaság mellett további biogazdaságok bevonásával kívánjuk színvonalassá tenni. Ennek biztosítása érdekében a projekt során létrehoztunk egy biozöldség és -gyümölcs gyakorlati hely adatbázist, amelyben magyarok mellett a partnerországok biogazdálkodói is szerepelnek. A hálózat a HOPPNET nevet kapta (Organic Horticulture Practical Placement Network).

A projekt témájának aktualitását az adta, hogy az érvényben lévõ felsõfokú szakképzések kínálatából Magyarországon hiányzott az ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztõk (biokertészek) képzése. Az erre a témakörre épülõ képzésre továbbra is nagy az érdeklõdés, a munkaadók részérõl is megfogalmazódott az igény az ilyen irányú végzettséggel rendelkezõkre. Elõzetes felméréseink is azt igazolják, hogy a biokertész felsõfokú szakképzés beindítása szükségszerû Magyarországon.

Idõközben a felsõfokú szakképzéseket átalakították. Az új felsõoktatási szakképzés elõírásainak megfelelõ tanmenetet természetesen kidolgoztuk, de hosszú távú mûködését kétségesnek ítéljük meg. Hogy munkánk ne vesszen kárba, 1 éves képzésekre fókuszáltunk, amelynek eredményeként 380 órás ökozöldség termesztõ és szintén 380 órás ökogyümölcs termesztõ felnõttképzéseket dolgoztuk ki. Nem véletlenül gondolkodunk 1 éves képzésekben. A tesztképzéseink résztvevõivel történõ beszélgetéseinkbõl és írásos visszajelzéseikbõl leszûrtük, hogy a legkivitelezhetõbb, legnagyobb rugalmasságot biztosító képzési formának a felnõttképzés bizonyul, havi 4-5 nap elfoglaltsággal.

Együttmûködésünk és munkánk fontos eredménye, hogy a kidolgozott és akkreditált ökozöldség termesztés képzés 2013. november 13-án 18 fõ részvételével elindult. A képzéshez 80 órás üzemi gyakorlatot is beiktattunk, amit biogazdaságban kell a képzésben résztvevõnek eltöltenie. Reményeink szerint munkánk eredménye hosszú távon az agrárszektorban számszerûsíthetõ sikerekben is mérhetõ lesz (pl. bioterületek nagyságának növekedése).

További információk a projektrõl

Dr. Ujj Apolka
GAK Nonprofit Kft.


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret