Nyomtats

A Cedefop munkaerõ-piaci elõrejelzéseirõl: áttekintés, módszertan és értékelés

2013. 02. 15.
készségek, munkaerõpiac
A Cedefop munkaerõ-piaci elõrejelzéseirõl: áttekintés, módszertan és értékelés Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2008 óta készít európai szintû, középtávú munkaerõ-piaci elõrejelzéseket, melyekben a készségszükséglet és –kínálat várható tendenciáira vonatkozóan fogalmaz meg becsléseket és javaslatokat.

A Cedefop 2012 novemberében megjelent tanulmánya (Skills supply and demand in Europe. Methodological framework) áttekinti és értékeli az elmúlt évek alatt megtett utat: nemcsak az alkalmazott módszereket mutatja be, hanem annak a folyamatnak a különbözõ állomásait is, melynek során kialakultak az általuk jelenleg használt mérési és elõrejelzési modellek. Emellett választ ad több olyan kérdésre, melyek a projekttel kapcsolatban jogosan merülnek fel a felhasználókban.

  • Miért van szükség ilyen felmérésekre?
  • Szükséges-e külön európai szintû prognózis, amikor a legtöbb ország készít saját munkaerõ-piaci elõrejelzést is?
  • Mennyire megbízhatóak az így kapott eredmények?

Az elõrejelzéseket több tényezõ is szükségessé teszi: az egyre gyorsabban változó munkaerõ-piaci igények, az idõsödõ társadalom, s azok a gazdaságossági intézkedések, melyek meghozatala megköveteli, hogy a közpénzek felhasználása hosszú távon is költséghatékony legyen.

A projektben részt vevõ szakértõk nem tagadják, hogy az EU-s szintû készségszükségleti és -kínálati elõrejelzések készítése még kezdeti fázisában van. A cél elõször azoknak a módszereknek a tesztelése és tökéletesítése, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy pontosabb és árnyaltabb információval szolgáljanak a szakpolitikai döntéshozók számára.

A munkaerõ-piaci változások bonyolult folyamatát számtalan tényezõ alakítja, emellett meglehetõsen kevés összehasonlítható adat áll rendelkezésre, ezért egy ilyen EU-s szintû elõrejelzés esetében egyelõre csupán a lehetséges forgatókönyvek felvázolásáról lehet szó. Ennek ellenére ezek az elõrejelzések az eddigiekben – ha nem is csalhatatlanoknak, de – a változások irányát tekintve megbízhatóaknak bizonyultak, s az eredmények mind az ipar elõrejelzéseivel, mind pedig a nemzeti elõrejelzésekkel összhangban voltak. A visszajelzések alapján a Cedefop-elõrejelzések sok ország számára fontos és korábban rendelkezésre nem álló információt biztosítanak, melyet nemcsak a szakpolitikai javaslatok elkészítésekor, hanem az országonkénti készségigény és -szükséglet kutatása és elõrejelzése során is hasznosítanak.

A feladat rendkívül sokféle szakértelmet és nézõpontot igényel. Ezért a fogalmi keret kidolgozását és az alkalmazott módszerek fejlesztését egy olyan szakértõi csoport végzi, melynek tagjai a gazdasági modellezés, a munkaerõpiac és a készség-elõrejelzés területén vezetõ szerepet játszó intézmények munkatársai. A módszerek és eredmények megbízhatóságának ellenõrzésében emellett a Cedefop Skillsnet hálózata is közremûködik, amely több ország különbözõ szaktudású és tapasztalatú szakértõit fogja össze.

Munkaerõ-piaci elõrejelzések természetesen a tagállamokban is készülnek. A Cedefop elõrejelzései nem helyettesíteni kívánják e prognózisokat, hanem annak a tudásnak a megosztását kívánják elõsegíteni, ami a különbözõ rendszerek és módszerek kialakítása során keletkezett. Ez inspirációt és segítséget nyújthat az egyes országok által alkalmazott módszerek továbbfejlesztéséhez és a felmerülõ kérdések megválaszolásához.

 

Forrás: Oktatásfejlesztési Observatory Központ


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret