Nyomtats

A baglyoktól az ösztöndíjakig

2013. 08. 07.
Leonardo, együttmûködés, környezetvédelem, mobilitás, szakképzés
A baglyoktól az ösztöndíjakig Bemutatjuk, hogy egy klasszikus természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet a Leonardo programokból építkezve hogyan tudott a természetvédelmi szektor egésze számára elérhetõ szakmai gyakorlati és továbbképzési lehetõségeket teremteni.

 

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány egyike a számos hazai természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek. Az 1997-ben megalakult, és kezdetben fõleg egy faj, a veszélyeztetett gyöngybagoly védelmére koncentráló szervezet napjainkra szerteágazó tevékenységet végez. A fajok és élõhelyeik védelmén túl vidékfejlesztéssel, fenntartható gazdálkodással és természetvédelmi ösztöndíjak biztosításával igyekszik az európai biológiai sokféleség megõrzéséhez hozzájárulni. A jelen összefoglalóban bemutatjuk, hogy egy klasszikus természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet a Leonardo programokból építkezve hogyan tudott a természetvédelmi szektor egésze számára elérhetõ szakmai gyakorlati és továbbképzési lehetõségeket teremteni.

Leonardo mobilitások

"Az ösztöndíj során nagyon megtetszett a tanítás. Visszatérve Angliába kiegészítõ szakot végeztem, és ma már biológiát és élettudományokat tanítok egy gimnáziumban."

Szervezetünk 2008 telén váltott belépõt a Leonardo programok világába azáltal, hogy angol ösztöndíjasokat fogadott természetvédelmi szakmai gyakorlatra. A 6 hétre érkezõ, felsõfokú természetvédelmi végzettséggel rendelkezõ angol fiatalok tartalmas szakmai programot követõen jó visszajelzéseikkel megerõsítették az angol küldõ szervezet felé, hogy Magyarország hosszú távon is megbízható partner. Így 2012 októberéig további 14 csoportban összesen 51 angliai természetvédõt láttunk vendégül 2-9 hetes turnusokban. A résztvevõk mindegyikérõl elmondható, hogy álláskeresõként vagy karrierváltóként különbözõ szintû természetvédelmi elõképzettséggel jelentkeztek a magyarországi szakmai gyakorlatra. A fiatalok részt vettek az alapítvány mindennapi munkájában, és olyan, tudományos szempontból is jelentõs eredmények fûzõdnek itteni tevékenységükhöz, mint egy Zala megyében új, védett ritka pókfaj, a sárgafejû bikapók (Erasus moravicus) elõkerülése vagy a baglyok klímaváltozással kapcsolatos vizsgálata rádiónyomkövetéses módszerrel. Ezeken túl az egyik leghasznosabb programunk az angol nyelvû környezeti nevelési program volt. 2008-tól minden turnussal több budapesti és vidéki gimnáziumba ellátogattunk, ahol hazai nyelvtanárok segítségével felépített angol nyelvû természetvédelmi elõadássorozatot tartottunk az osztályoknak (eddig összesen kb. 1200 diákot értünk így el). Ezek az iskolák számára teljesen ingyenes alkalmak mindig nagy népszerûségnek örvendtek, az angol gyakornokok pedig – legtöbbjük életében elõször – megtapasztalhatták, hogy milyen tanárként szerepelni.

"Számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodva, sokkal magasabbra tudtam magamat pozícionálni az álláspiacon. A nyelvi tapasztalat értékesebbnek bizonyul bármilyen érettséginél vagy nyelvvizsgánál. Visszatérve Budapestre pár héten belül találtam állást."

"A kinti tapasztalatok alapján át tudtam gondolni, hogy mit is akarok valójában. Újult erõvel vetettem magam a munkába. Tervezhetõbb lett a jövõm, tudom, mit akarok. Jól érzem magam, és ezt az ösztöndíjnak köszönhetem."

Már rögtön az elsõ angol csoport fogadását követõen megfogalmazódott bennünk, hogy a magyar természetvédõ szakemberek elhelyezkedése szakmai és nyelvi gyakorlat hiányában rendkívül nehéz. Kimeríthetetlennek látszó igény mutatkozott arra, hogy az angliai program tükörképét is megvalósítsuk, és magyar pályakezdõk szakmai fejlõdését külföldi szakmai gyakorlattal támogassuk. Angol partnerünk, az Ambios magyar gyakornokokat fogadó szervezetként is együttmûködött velünk. 20 frissen végzett vagy állást keresõ természetvédelmi szakember számára hirdettünk meg 15 hetes szakmai és nyelvi gyakorlatot. A kiválasztásnál szempont volt a fejlesztésre váró, középszintû angoltudás, a szakmai elhivatottság és a hosszú távú karriertervezés a természetvédelmi szektoron belül. Hazaérkezésüket követõen a résztvevõk közül többen sikeresen helyezkedtek el nemzeti parkoknál vagy egyéb természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél. A program sikerét nem csupán a többszörös túljelentkezés jelzi, hanem a hazatérõ résztvevõk értékelése is bizonyítja.

 

Partnerségi pályázat

Következõ lépésként az angol szervezettel közösen Leonardo partnerségi pályázatot valósítottunk meg természetvédelmi e-tananyag fejlesztés és tesztelés témakörben. A gyöngybagolyvédelemrõl készült hat e-learning videót három nyelven tettük elérhetõvé, teszteltük a módszer életképességét, hatékonyságát és az idõsebb generációk tapasztalatátadásának módszereit. A pályázat célkitûzései között szerepelt, hogy a tapasztalatok alapján elõkészítsünk egy átfogóbb, több európai országot összefogó képzési anyagot természetvédelmi szakemberek számára. Szakmai körökben végzett hiányelemzést követõen körvonalazódott egy természetvédelmi térinformatikai tanfolyam és egy elhelyezkedést segítõ elismerési rendszer kidolgozása, amelyet egy Leonardo innovációtranszfer pályázat elnyerését követõen 2011-ben kezdtünk megvalósítani részt vevõ partnerként.

Innovációtranszfer

Az európai biológiai sokféleség monitorozásában nélkülözhetetlen készség a térbeli adatelemzés. A felmérésekbõl kitûnt, hogy az egyetemi természetvédelmi szakokon korlátozott vagy hiányzik a térinformatikai oktatás, így a frissen végzett diplomások komoly hátránnyal indulnak, ha nincs tapasztalatuk e téren. Anglia, Lengyelország, Magyarország, Norvégia és Portugália részvételével országonként 24-24 természetvédelmi szakember képzésére kaptunk támogatást, akiknek munkájukhoz GPS és térinformatikai technológiát kell használniuk, de sem a készüléket, sem a szükséges programot nem tudják megvásárolni, vagy nincs lehetõségük fizetõs képzéseken részt venni. A nyílt pályázaton kiválasztott 120 személy számára tehát ingyenes, 3 napos tanfolyamot szerveztünk. A tanfolyam anyaga kifejezetten a természetvédelmi alkalmazások oktatása volt. A képzést követõen a résztvevõk megtarthatták a GPS készülékeket, amennyiben vállalták, hogy azt az európai biodiverzitás monitorozására használják. Olyan nyílt forráskódú programot (QGIS) tanítottunk, amely minden nyelven ingyenesen elérhetõ. A pályázat része továbbá az ECVET rendszerbe illeszkedõ európai kvalifikáció kidolgozása a szakterületen.

További részletek: www.eurogis-gps.eu.

A hazai természetvédelmi pályázatok évekkel ezelõtt átgondolásra késztették a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványt, hogy a megváltozott források fényében hogyan tudjuk közhasznú feladatainak ellátni. Az egész életen át tartó tanulási programokkal megközelítésünk – a természetvédelmi szektoron belül legalábbis – annyiban újszerû, hogy a Leonardo forrásokat nem saját szervezetfejlesztésünkre vagy önkénteseink képzésére fordítottuk, hanem továbbpályáztatva, átlátható módon a teljes szakmai közönség számára elérhetõvé tettük, megversenyeztettük. Ezzel nem csak számában gyarapítottuk a természetvédelmen belül elérhetõ pályázatokat, de új iránnyal olyan életképes példát vázoltunk fel, amelyet más szervezetek is követendõnek találnak, és amely nyelvi, szakmai és végsõ soron elhelyezkedési szempontból is segítséget jelent a jövõ természetvédelmi szakemberei számára.

A cikkben említett programokról a www.gyongybagoly.hu oldalon keresztül tájékozódhat.


Klein Ákos, ügyvezetõ,
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret