Nyomtats

Az újra nyitott hallgatók és az új megoldásokat keresõ cégek

2013. 03. 13.
Erasmus, együttmûködés, fenntarthatóság, környezetvédelem
Az újra nyitott hallgatók és az új megoldásokat keresõ cégek A cégek és felsõoktatási intézmények egy-egy speciális témára koncentráló intenzív programokban is együttmûködhetnek, a tömbösített kurzus keretén belüli közös munka a piaci szférához való közeledés elsõ lépcsõfokát jelentheti.


Az Erasmus intenzív programok olyan projektek, amelyek multidiszciplináris módon dolgoznak fel egy bizonyos témát, legyen az pl. tanárképzés, természetvédelem, geológia vagy zenetudomány. Olyan innovatív, gyorsan fejlõdõ, új területeket érintenek, amelyek esetében a hallgatóknak nincs lehetõségük arra, hogy egyetemükön, fõiskolájukon a hagyományos kurzusok keretében sajátítsák el a szükséges szaktudást. Ezek az új megközelítések a külsõ partnerként csatlakozó cégek számára is jelenthetnek olyan lehetõségeket, amelyekre érdemes odafigyelni. Az oktatók és a témában jártas szakemberek számára pedig termékeny tapasztalatcsere terepéül szolgálhat. A cégek tehát elméleti és gyakorlati tudással is hozzájárulhatnak a programhoz, de szponzorként is szívesen fogadják õket. A külsõ partnerek jelenléte a projekt sikere és fenntarthatósága szempontjából is kulcsfontosságú.

Az itt bemutatott projekt azt szemlélteti, hogyan valósulhat meg cégek és felsõoktatási intézmények együttmûködése a program keretén belül. A Károly Róbert Fõiskola által koordinált Sustainable Development Through Ecological Cycles (Ecocycles) Erasmus intenzív program koordinátora, Dr. Némethy Sándor beszélt a konzorcium munkájáról.

Mi volt az intenzív program témája? Milyen cégek, vállalkozások vettek részt benne?

A Károly Róbert Fõiskola egyik legfontosabb stratégiai célkitûzése a cégek bevonása az oktatási programokba. Az egyik csatlakozó cég a svédországi ENA Energi AB volt, Enköpingbõl, mely fenntartható energiaprodukcióval és bioenergia-hordozók termelésével foglalkozik. Csatlakozott továbbá egy városi önkormányzat által mûködtetett cég is, a Hammarby Sjöstad Glashus Ett, Stockholmból. Két magyar bortermelõ cég tulajdonosai is tartottak elõadást nálunk: a Heimann Családi Birtok képviselõje, Heimann Zoltán Szekszárdról, valamint a Jásdi Pince tulajdonosa, Jásdi István Csopakról. A harmadik magyar cég, a sátoraljaújhelyi Hotel Hunor volt, melynek nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezõ tulajdonos-igazgatója, Huszág Lajos a borturizmust, a magyar gasztronómiát, továbbá a turisztikai projekteknek a határközeli kistérségek gazdasági életére gyakorolt hatását mutatta be. A Tisza-tónál fekvõ Poroszló község önkormányzata a község polgármesterének, Bornemissza Jánosnak a vezetésével és a poroszlói Csicsman Kikötõ Kft. közremûködésével ökológiai túraprogramot szervezett. Dél-Afrikából külsõ partnerként az Agricultural Research Council és az általuk mûködtetett cég, az Infruitec Nietvoorbij látogatták meg a programot, ahol elõadásokat tartottak a dél-afrikai bortermelésrõl, a biogazdálkodásról, a nemzeti parkok fenntartásáról és a biodiverzitás megõrzésérõl.

Sustainable Development Through Ecological Cycles (Ecocycles)

Koordinátor intézmény: Károly Róbert Fõiskola

Az intenzív program a fenntartható fejlõdés legfontosabb területeit ölelte fel. Az interdiszciplináris kurzus a mezõgazdaság és a természetvédelem területét, valamint a környezetbarát energiatermelést, a társadalmi és gazdasági tényezõk elemzését is érintette. Az elõadások mellett a hallgatók szemináriumok és terepgyakorlat segítségével mélyedhettek el a témában. A kezdeményezéshez két Európán kívüli oktatási intézmény is csatlakozott, és számos cég is hozzájárult a program sikeréhez.

Milyen feladatot láttak el a cégek az elméleti, illetve a gyakorlati oktatásban, valamint a program megvalósításában?

A külföldi és a magyar cégek is tartottak elõadásokat, részt vettek a gyakorlatokon, és tanácsokkal, valamint aktív részvétellel segítették a munkát. Az elõadásokon kívül szeminárium jellegû, kötetlen beszélgetések során válaszoltak a hallgatók kérdéseire, és többen felajánlották segítségüket és együttmûködésüket a képzések gyakorlati vonatkozásaiban, például hallgatói gyakorlatok szervezésében. A cégek együttmûködése mind a hallgatók, mind az oktatók számára nagy lehetõség az oktatás, az alkalmazott kutatás és a személyes kompetenciafejlesztés terén. Több magyar és külföldi cég is kifejezte szándékát, hogy partnerként részt vegyen az oktatásban és tudományos, kutatási programokban, továbbá közös kutatási és fejlesztési pályázatokban.

Intézményeiknek milyen egyéb együttmûködésük van cégekkel, vállalkozásokkal?

Jórészt azokkal a gazdálkodó szervezetekkel mûködünk együtt, amelyeknek a fõiskola többségi, illetve kisebbségi tulajdonosa (Károly Róbert Nonprofit Kft., KR Spektrum Kft., Mátra Energiaültetvény Kft., Pro Caroberto Kft., Károly Róbert Pincészet Kft. és ÉMOR-TISZK Zrt.), valamint szoros együttmûködésünk van az Összefogás TISZK-kel is. Ezek a cégek aktívan közremûködnek a hazai és a külföldi hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében. A programban részt vevõ, már említett cégek is felajánlották, hogy hallgatóink részére gyakorlati lehetõséget is biztosítanak, diplomamunkák kivitelezésében gyakorlati konzultációval és projektekben való aktív részvétellel támogatják az oktatást és az ehhez kapcsolódó kutatómunkát is. Az általunk létrehozott nemzetközi konzorcium mint univerzális tudásközpont a részt vevõ cégek számára is jelentõs segítséget nyújthat. Ez fontos szerepet játszhat a cégek részvételére épülõ regionális fejlesztési programokban.

Elõfordul, hogy végzett hallgatóik ezeknél a cégeknél helyezkednek el?

Ez a késõbbiekben dõl el, de elõfordulhat, hogy egy hallgató szakmai gyakorlata során úgy teljesít, hogy a gyakorlatot biztosító cég a jövõbeli munkaadójává válik.

 

Az interjút készítette: Hlavaty Ildikó

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret