Nyomtats

Fiatalok vállalkozói szemléletének erõsítése Plymouth-ban

2014. 05. 21.
munkaerõpiac, szakmai gyakorlat, vállalkozókészség
Fiatalok vállalkozói szemléletének erõsítése Plymouth-ban 2013-ban Nagy-Britannia legtöbb szociális vállalkozását mûködtetõ városa Plymouth volt. Egy szakértõi tanulmányút tapasztalatai

 Hofmann-né Piskó Beáta egy olyan szakértõi tanulmányúton vett részt, ahol a házigazda intézmény, a City College Plymouth, bemutatta azokat az alkalmazott módszereket, amelyekkel a helyi vállalkozások és a képzés-szakképzés segíthetik, erõsíthetik egymást.

Felnõttképzésben dolgozóként számos olyan hallgatóval találkozunk, akik saját vállalkozás beindítása vagy egy mûködõ továbbfejlesztése miatt tanulnak új szakmát, vagy szereznek a meglévõkre ráépülõ, kiegészítõ ismereteket, így munkánkban mindenképpen hasznosíthatóak a tanulmányút vállalkozókészség fejlesztésére vonatkozó tapasztalatai.
A kint tartózkodás alatt megtapasztalhattuk, miként segíti ez az összefogás a tanulók hasznos készségekkel, a munka világában nélkülözhetetlen tudással történõ felvértezését. A valós kihívásoknak megfelelõ felkészítés egyik fõ irányvonala, hogy a fiatalokat segítsék az önfoglalkoztatóvá válásban, az arra történõ felkészülésben.

Házigazda intézetünk olyan, 4200 nappali tagozatos hallgatót oktató integrált szakképzõ intézet, melynek két saját vállalkozása mûködik az intézmény területén belül. Tankonyhájuk és szépségszalonjuk a városban elismert színvonalú mûhelyek, ahol mûködõ vállalkozás keretei között szerezhetnek gyakorlatot a diákok. A hallgatók reális képet kaphatnak egy vállalkozás életébõl, és mindez a tapasztalat már többüknek segített abban, hogy lépjenek az önfoglalkoztatóvá válás felé.
A City College Plymouth külön szervezeti egységet tart fent azzal a céllal, hogy a tanmûhelyeken kívüli szakmai gyakorlatokat szervezzen, a város vállalkozóival kapcsolatot tartson, a tanmûhelyek marketingjét és programszervezési feladatait ellássa. Az itt dolgozók ötlete volt, hogy diákjaik az intézmény igen jelentõs marketing hátterét használhatják saját vállalkozásuk beindításakor. Ez az ott bevált jó gyakorlat, úgy gondolom, hazánkban is alkalmazható.

A város egyik legnagyobb szociális vállalkozását, a RIO-t (Real Ideas Organisation) is szerencsénk volt meglátogatni. Számomra legérdekesebb tevékenységük a Talent Match Partnership Project volt, melyet munkanélküli fiatalok hoztak létre azzal a céllal, hogy segítsék hasonló helyzetû társaikat. Jelenleg több mint 70 diák számára próbálnak munkát, tanulási lehetõséget találni. Fõ tevékenységük a kapcsolatépítés és -ápolás. Ottlétünkkor 60 külsõ partnerrel dolgoztak együtt, melyek közül sok a megyében mûködõ vállalkozás, munkaügyi központ, speciális segítõ szakemberek és szervezetek, karrier-tanácsadók.
Mára egy olyan, több felnõtt dolgozóval mûködõ segítõ hálózatot hoztak létre, melyet attól függetlenül, hogy közcélt szolgáló tevékenységgel foglalkozik, úgy mûködtetnek, mint egy profitorientált vállalkozást. Ez egyrészt a napi tevékenységeikbõl is kitûnik, miután vezetõi megbeszéléseik, projekt- és marketing-egyeztetéseik vannak, ahol a döntésekben az eredeti ötletgazda fiataloké az utolsó szó. A felnõtt segítõknek sokszor kihívást jelent így dolgozni, de ahogy elmondták, ezzel õk is tanulnak.
Másrészrõl feladatuk a pénzügyi hátér megteremtése, hiszen a projekt indulását az Európai Unió 2000 fonttal segítette, de a nagyszámú partneri adományozásnak köszönhetõen folyamatosan és sikeresen mûködõ jó példaként maradhattak fent.
A döntéshozói feladatok, a mûködési források felkutatása olyan valós tudáshoz segíti a projektben dolgozó fiatalokat, amelynek biztosan hasznát veszik, bárhová mennek is majd dolgozni.
Megismerkedhettünk a Peter Jones Vállalkozói Iskola tanítványaival és tanárával is. Ide olyan, középiskolai tanulmányaikat befejezett fiatalokat várnak, akiknek már van ötletük arra, hogy milyen területen szeretnének vállalkozást indítani, és annak elindításához, mûködéséhez, fejlesztéséhez szeretnének mélyebb ismereteket szerezni.
Sikerült több, mára már önállóvá vált fiatallal is találkoznunk a cukrásztól az iPhone alkalmazással vállalkozást alapító fiatalemberig. Kiemelték annak hasznosságát, hogy tanáraik jelenleg is aktív üzletemberek, saját vállalkozást üzemeltetõ szakemberek voltak, akik fontosnak tartották saját történetük, tapasztalataik, megélt sikereik és buktatóik átadását a diákoknak, tehát a jövõben induló vállalkozások vezetõinek.

A vállalkozói készség fejlesztése témában a tanulmányút legérdekesebb tapasztalata számomra mindenképpen a tanulási motivációhiánnyal küzdõ fiatalokat segítõ XtraVert Project megismerése volt. A projektben az iskolájukból kimaradt gördeszkások tanulták ki az asztalos mesterséget és alapítottak vállalkozást.
A szakmaválasztás kézenfekvõ volt, abból teremtettek motivációs erõt, ami a hobbijuk – most gördeszkarámpákat építenek. Mivel érdekli õket, ismerik a felhasználási módját, könnyebben megtanulták a szakma szárazabbnak tûnõ részeit is, amit eddig nem tudtak mihez kötni. Látták a megvalósulási lehetõséget, szerettek volna saját rámpákat, így könnyebben ment a tanulás is. Az elsõ itt végzett fiatalok folytatják a projektet, a szakoktatón kívül így most a korábban iskolakerülõ diákokból lett tanár, akik segítik a sorstársakat és mindemellett uniós forrás felhasználással sikerült egy jól mûködõ vállalkozást is létrehozniuk, ahol a diákok és fiatal tanáraik által készített rámpákat értékesítik.

 

Hofmann-né Piskó Beáta
Sztáv Felnõttképzõ Zrt.

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret