Nyomtats

Francia kapcsolat

2013. 07. 02.
Leonardo, együttmûködés, mobilitás, szakmai gyakorlat, továbbképzés
Francia kapcsolat Prém Tamás ácsmester pályája nem mindennapi. A székesfehérvári vállalkozó az elsõk között vett részt 1995-ben azon a franciaországi továbbképzési programon, amit az ÉVOSZ szervezett (és szervez azóta is) fiatal építõipari szakmunkások számára. A Les Compagnons rendszerben eltöltött hét év egy nemzetközileg is elismert mesteri címet, az ehhez szükséges magas szintû szakmai tudást és igényességet, valamint a mai napig élõ szakmai és baráti kapcsolatokat hozott számára.

 

„Mikor letettem a szakmunkásvizsgámat, még létezett Székesfehérváron az Alba Regia építõipari vállalat, ahol én tanulóként dolgoztam, majd maradtam néhány évet. Az akkori fõnököm szólt, hogy van egy gyakornoki lehetõség. Mikor megkérdezte, hogy miért szeretnék Franciaországba menni, azt feleltem, hogy a kaland, az utazás és esetleg a jobb kereseti lehetõség miatt. Ott továbbképzésre és tanulásra van lehetõség, és én úgy mentem ki, hogy ennek tudatában voltam. Pedig a legelsõ kiutazó csoportban voltam, és bedobtak a mély vízbe, bele se gondoltunk, hogy mirõl is van szó tulajdonképpen. Végigcsináltam az egy évet, aztán haza kellett jönnöm a katonaság miatt, de mivel utána is éreztem magamban kedvet, és azt, hogy szükségem van erre a közegre, végigjártam az egész Compagnons-t.”
 

A Les Compagnons du Devoir képzési rendszer évszázados hagyományokkal bír Franciaországban, melyek a mai napig tartják magukat. A képzésbe belépõ fiatalok a különbözõ francia városokban lévõ Compagnon házak között vándorolnak, míg végül mesterré válnak, és maguk is megkezdik a fiatalok képzését. A képzés egyrészt munkahelyi gyakorlatból, másrészt a Compagnons által szervezett intenzív továbbképzési programból áll. A fiatalok napközben egy vállalkozónál dolgoznak, majd esténként a Compagnons Házban szakrajz, szakmai ismeretek, anyagismeret, statikai számítás, matematika és francia nyelvi foglalkozásokon vesznek részt. Az ott készített szerkezeti tervek alapján szombatonként a Ház tanmûhelyében maketteket készítenek.

Tamás 5 év alatt teljesítette a Tour de France-ként elnevezett vándoréveit, majd mestermunkájának, a szentendrei skanzenben lévõ szélmalom kicsinyített másának elkészítésével õ maga is mesterré vált, Compagnon lett. Ezután még két évig maradt a képzési rendszerben, ahogy õ mondja, segíteni, a fiatalokat tanítani. És hogy õ mit tanult, tapasztalt ez alatt a hét év alatt? Így vall errõl:

„A Compagnons nagyon nagy elõrelépést jelentett nekem. Már az elsõ év után arra buzdítottam a fiatalokat, hogy legalább egy évre el kell menni külföldre, mert az eltérõ kultúra, az emberek, egy teljesen más közeg hatására nyitottabb lesz az ember, és kinyílik elõtte a világ. Ebben a francia emberek nyitottsága is sokat segít. Önállóságot ad már önmagában az is, hogy valaki elmegy ilyen távolra a családjától, ahol csak magára számíthat – bár ez a Compagnons esetében nem feltétlenül igaz, mert itt nagyon jó rendszer támogatja a fiatalokat, kitakarított szobák és kész vacsora várja õket, mire hazaérnek a munkából. Az embernek csak arra van gondja, hogy dolgozzon, tanuljon és szórakozzon. A Compagnons olyan, mint egy nagy család, a kistestvéreket segítik a nagyobbak, a házvezetõk (prevot) olyanok, mint az apák, és vannak az „anyapótló” házinénik, akikhez a hazatérõ fiatalok sokszor benéznek munka után kicsit beszélgetni. Az egész valóban nagyon emlékeztet egy családra.”

A Compagnons fészkébõl kikerülve Tamás még két évet dolgozott egy pireneusi cégnél, majd hazatért. Mint mondja, a hazajövetel mellett szólt a családi és a baráti kötelékeken túl az is, hogy mindig is vonzotta a lehetõség, hogy fiatalokat tanítson, segítse õket, úgy, ahogyan azt Franciaországban õ is megélte. „Az öregek visszajárnak a Compagnon házba, és segítik, irányítgatják a fiatalokat, tanítják õket. Nekem ugyanez a célom itt Magyarországon. Egyelõre, ha minden jól megy, a cégen belül tudom ezt csinálni, de egyszer talán nagyban is bele tudok vágni, tanulókat fogadni.”

Hazatérve egyéni vállalkozóként dolgozott egy fõvállalkozóval, majd éppen akkor, amikor a váltás gondolata megfogalmazódott benne, felkereste õt egy francia Compagnon társa, Jeremy Leclerc. A francia ácsmester évekkel azelõtt Székesfehérváron töltött egy évet a Compagnons vándorévei során, innen származott az ismeretség. Jeremy a Franciaországban mûködõ passzív faházakat gyártó cégének tevékenységét akarta Magyarországra is kiterjeszteni, ehhez kérte Tamás segítségét. „Ebben a magyar cégben lettem én ügyvezetõ. Én vettem fel az alkalmazottakat, és vezettem a könnyûszerkezetes passzív házak gyártását és részben az összeállítását. Mindemellett végeztünk még egyéb ács és tetõfedõ munkákat is.” És hogy honnan értett Tamás a cégvezetéshez is? Nos, ezt is a Compagnons keretében sajátította el, ahol a legkülönbözõbb témájú 1-2 hetes tanfolyamokon vehettek részt a fiatalok, így tanulhattak például vállalati menedzsmentet, statikai számításokat, lépcsõépítést, számítógépes rajzolást és tervezést is.

Tamás jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozik, még a közös cég mûködtetéséhez felvett 3 munkatársával együtt, akik között – talán nem meglepõ – egy Compagnons-t megjárt fiatal ács is van. „Ahogy õ dolgozik, az abszolút klappol az én elképzeléseimmel, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Azt nem mondhatom biztosan, hogy azért van különbség a munkájában és a hozzáállásában másokhoz képest, mert kint volt egy évet, de abban biztos vagyok, hogy ez az idõszak nagyon sokat jelentett számára. Az a két huszonéves fiú, aki még velem dolgozik, szintén átvette azt a ritmust, amit én szeretek és csinálok, õk is nagyon jól be tudtak ebbe illeszkedni.” Tamás és Jérémy jó munkakapcsolata és barátsága megmaradt, mindketten bizakodóak a jövõbeli folytatást illetõen.

Tamás szerint fontos, hogy megbízható legyen az ember, és betartsa az ígéreteit. Éppen ezért szem elõtt tartja, hogy mit tud elvégezni, és ha nem tud biztonsággal tartani egy határidõt, akkor azt a munkát inkább nem vállalja el. Arra törekszik, hogy egy olyan céget alakítson ki, ahol jó minõségû és gyors munkát végeznek. Külföldön szerzett szakmai tudása és hozzáállása ebben a törekvésében minden bizonnyal segíti õt.

 

Hermándy-Berencz Judit

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret