Nyomtats

GLOBALISME - Tréning Program a vállalkozások nemzetköziesedésének elõsegítéséhez

2014. 02. 20.
Leonardo, nemzetköziesítés
GLOBALISME - Tréning Program a vállalkozások nemzetköziesedésének elõsegítéséhez A mikro- és kisvállalkozások jelentõs szerepet játszanak az ország gazdasági életében, de sokszor kell szembesülniük olyan problémákkal, amelyek külsõ segítség bevonásával hatékonyan leküzdhetõk lennének.

 Ilyen terület a vállalkozások nemzetközi közegbe történõ bekapcsolódása, amely jelenthet pl. exportot, importot, bérmunkát, többoldalú kooperációt vagy egyszerûen csak nemzetközi üzleti konzultációkon, szakmai kiállításokon, vásárokon való részvételt – egyszóval nemzetköziesedést.

A magyar képzési kínálatból hiányzott egy olyan program, amely fogódzót kínál ebben az összetett kérdésben. Ezt az ûrt hivatott betölteni az a Leonardo da Vinci innovációtranszfer projekt, amely az olasz ISTUD Alapítvány hasonló programjának eredményeit, tanulságait is felhasználva, egy nemzetközi kooperáció eredményeként jött létre. A GlobaliSME programok keretében mikro-, kis- és középvállalkozások, cégek tulajdonosai, vezetõ döntéshozói, menedzserei ismerhetik meg a nemzetköziesedés buktatóit és ezek leküzdésének lehetõségeit annak feltárásával, hogy a szervezet vagy a rendelkezésre álló munkaerõ mely területeken szorul képzésre, átszervezésre, megújításra. A program elõkészítésébe, megvalósításába a partnerek mellett bevontuk a célcsoportot jelentõ vállalkozói kör képviselõit, szakmai szervezeteket, tréner cégeket is. A munka során kialakult és összecsiszolódott egy szakértõi tréner csapat, és emellett az együttmûködés egy komplex képzési programot eredményezett. A nemzetközi együttmûködés annyiban színesítette a projektet, hogy lehetõvé tette több szempont, látásmód figyelembevételét, ami a megvalósítás során is elõnyös volt.

A legnagyobb kihívást az jelentette számunkra, hogy a helyzetelemzést, igényfelmérést követõen hogyan állíthatunk össze egy olyan programot, amely több mint egymást követõ oktatási modulok halmaza. Ezért a GlobaliSME trénercsapat sokat dolgozott azon, hogy a modulok illeszkedjenek, elõre és visszautalva kapcsolódjanak egymáshoz, és így a program komplex egységet alkosson. További specialitás, hogy a programban részt vevõket szaktanácsadás, konzultációs lehetõség is segíti, amely során a trénerek a résztvevõk személyes, illetve cégspecifikus problémáinak megoldására is javaslatokat tudnak tenni.

A GlobaliSME program eredményeit maguk a kidolgozott tréningprogramok jelentik, amelyek kilenc modulban (menedzsment és vállalkozószellem, projektmenedzsment, a mûködés folyamatai, marketing és nemzetköziesedés, pénzügyek tervezése kicsit másként, a tervezési folyamatok emberi erõforrás vonatkozásai, nemzetközi stratégia, szervezet és változáskezelés, üzleti tervezés) foglalják össze és adnak választ a nemzetköziesedés kritikus kérdéseire.
Úgy gondoltuk, azok igényét is ki kell szolgálnunk, akiknek nincs lehetõségük egy hosszú programban való részvételre, így megalkottunk egy rövidebb, 2x2 napos programot is GlobaliSME Compress Tréning program az üzleti tervezés szakterületeirõl a nemzetköziesedés szemüvegén keresztül címmel.

A GlobaliSME program tréning anyagai igény esetén hozzáférhetõek, a komplex megoldást azonban a trénerek, tanácsadók közremûködése jelenti. Ez adja azt a pluszt, amelynek köszönhetõen a tréning rugalmas, figyelembe veszi a programban részt vevõk elõképzettségét, problémáik sokrétûségét, és lehetõséget nyújt az egymástól való tanulásra is.

A GlobaliSME programról, kialakításáról további információkat talál a www.globalisme.hu portálon.

Borbély Sándor
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

A projektleírás megtalálható A vállalkozókészség fejlesztése címû kiadványban, amely letölthetõ honlapunkról.

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret