Nyomtats

Játsszuk el az állásinterjút!

2015. 07. 03.
Erasmus+, együttmûködés, foglalkoztatás, munkaerõpiac
Több más mellett a fogyatékkal élõk spanyolországi, mezõgazdasági gyakorlatának a támogatásával, illetve a fiatalok munkaerõ-piaci helyzetének drámapedagógiai eszközökkel való segítésével foglalkozó, EU-s projektek kapták meg a Tempus Közalapítvány Nívódíját.

 

A szakmai gyakorlat jó apropója volt az önállóság megtapasztalásának, a drámapedagógiai munka pedig olyan szemléletformáló tevékenység, amelynek az eredményeképp a fiatalok nem félnek annyira a munkakereséstõl. A két projekt szakmai koordinátorával, illetve projektmenedzserével beszélgetett a szervezés kihívásairól, illetve a projektetek utáni, fenntartható eredményekrõl a HR Portál munkatársa.

Az Európai Unió által finanszírozott projektek többnyire kísérleti jellegû kezdeményezéseket támogatnak. Nagyon jó látni, ha olyan új megközelítéseket kreálnak a különbözõ szervezetek, amelyek a társadalom akkut problémáira új megoldásokkal válaszolnak. Azonban, ami az elõnye, az a hátránya is a projektezésnek. Az ütemtervekhez, a valós megvalósítási sorrendeknek sok esetben áldozatául esik a minõség. Pusztán papírgyárrá válhat egy-egy projekt a sok-sok adminisztráció miatt. Illetve, a másik „gyerekbetegség” az, hogy hiába remek az ötlet, és jó színvonalú a megvalósítás, ha nem teremtette meg azt a mechanizmust, amelynek a kapcsán „önjáróvá válhat” a projekt. Elfogy a pénz, és kifogy a lendület. 

 

Nemzetközi együttmûködés, kiváló minõségben

A projektekben folyó áldozatos és elkötelezett munka közvetlen elismerése volt a célja azzal a Nívódíjjal, amelyet a Tempus Közalapítvány, az Európai Unió oktatási és képzési programját koordináló szervezete adott át több projekt megvalósítójának. Ezzel a díjjal is fel szerették volna hívni a figyelmet a minõség fontosságára. 

A „Nemzetközi Együttmûködési Kultúráért” nevû Nívódíj az „Egész Életen Át Tartó Tanulás” program (LLP) támogatásával megvalósuló, kiemelkedõ színvonalú oktatási és képzési projektek elismerésére szolgált. 

A nyíregyházi Empíria Nonprofit Kft programja, a „Beilleszkedés a munka világába integrált környezetben, Spanyolországban” volt az egyik díjazott. A projekt egyik erõssége- a Tempus tájékoztatása szerint - az volt, hogy bebizonyította, az értelmi fogyatékkal élõk is képesek értékteremtõ munkavégzésre – helyük van a társadalomban és a munka világában. A külföldi szakmai gyakorlat konkrét eredménye, hogy egyeztetések indultak a helyi önkormányzattal, a fogyatékkal élõ fiatalok foglalkoztatásáról, sõt más munkáltatók figyelmét is felkeltette ez a munkafolyamat, hiszen a záró rendezvényen több szervezet és vállalkozás képviselõi is részt vettek.

Egy másik, díjazott projekt a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Játszd el a munkád!” címû kezdeményezése volt. Ebben a nemzetközi együttmûködésben színházi eszközöket hívtak segítségül, hogy növeljék a fiatalok elhelyezkedési esélyeit. Valós munkahelyi szituációkat dolgoztak fel a drámapedagógia segítségével, egyik színdarabjukban pedig az állásinterjú volt a téma. A résztvevõ tanulók magabiztosságot szerezhettek, és talán tudatosabban vállalhatnak munkát a jövõben, ami növelheti az álláskeresésben sikeresek számát, és csökkentheti a munkájukkal elégedetlen fiatalok arányát.

 

Lelkesen, magas minõségû munkát végezve

Már több éve foglalkozott Bánszki Eleonóra, a nyíregyházi Empíria Európai Tanácsadó Nonprofit Kft. ügyvezetõje mobilitási projektekkel. 2011-ben küldött elõször fogyatékkal élõ fiatalokat Spanyolországba. Annak a projektnek a tapasztalatait felhasználva kerestek olyan partnert, ahol a fogyatékosok valódi munkahelyi környezetben tudnak munkát végezni, és új technológiákat tanulhatnak. Mivel a résztvevõk toborzását, és kiválasztását lefolytató szervezet Nagykállóban van, és a fiatalok is az õ vonzáskörzetében élnek, ezért adott volt a mezõgazdásági célú szakmai gyakorlat terve. Ezért olyan partnert keresett Bánszki Eleonóra a számukra, aki ebben is segíteni tud. 

A spanyolországi, Granada melletti Aprosmo épp ilyen terep volt. Ez egy fogyatékkal élõkkel foglalkozó komplexum, amely a korai fejlesztéstõl az általános iskoláig, illetve azon túl a szakiskoláig, és a hazai viszonylatban inkább akkreditált foglalkoztatónak minõsülõ tevékenységet is megszervezi. A varrodai, a mosodai és asztalos üzem mellett egy hatalmas kertészettel is rendelkeznek, ahol bármilyen fogyatékossági csoporttal szakszerûen bánnak. „Mindenki kap munkát, a képességeinek megfelelõen. Ha pedig nem bírja végezni a rá kiosztott feladatot, akkor keresnek a számára olyat, amelyet kiváló minõségben el tud látni”- mondta a projektvezetõ. Fontos eleme az Aprosmo által szervezett munkatevékenységnek, hogy bármi, ami munka címen folyik, csakis kiváló, piaci minõségben történhet. Nincs „mismásolás” a még elfogadható minõséggel, nincs beleszólás a piaci árakba sem. Amit termelnek, azt a piacon, a többi kertészet áruival versenyezve kell eladni. 

Mivel Bánszki Eleonóra tisztában volt ezekkel a követelményekkel, ezért már a toborzáskor javasolta a nagykállói intézmény vezetõinek, hogy olyan fiatalok kerüljenek a programba, akik rendelkeznek azzal az önállósággal, ami ehhez a tevékenységhez szükséges. Szakmai végzettsége csak kevés fiatalnak volt, mert néhányuknál a fogyatékosság mértéke nem tette lehetõvé egy speciális szakiskola elvégzését sem, továbbá itthon, falusi környezetben, ahol munkalehetõség alig van, viszont lehet gazdálkodni, a szülõk nem látják értelmét az ilyen irányú taníttatásnak. Azonban éppen a vidéki életmódnak nagy elõnye is volt, hiszen a mezõgazdasági tevékenység nem jelentett újdonságot ezeknek a fiataloknak. 

A projektbe 6 fiatal került be, akiknek „hihetetlen boldogságot, izgalmat hozott maga az utazás”. 2013-ban egy háromhetes, nyári, kertészeti gyakorlatra utazhattak ki az õket kísérõ szociális munkással, és Bánszki Eleonórával. „ Ezzel a hat fiatallal - szemben korábbi projektek néhány résztvevõjével – nem volt semmi gond”- emlékszik most vissza a szakember. Szabálykövetõk, mindig pontosak, lelkesek, és ellenállás nélkül tették a dolgukat. Nyilván, ennek jó része az õket felkészítõ szociális munkás tevékenységének az eredménye, de az, hogy minden reggel 8.10-kor a busz elõtt várták az indulást, az már a saját, személyes motivációjuk miatt volt. 

„A down-szindrómás fiatal ültetésnél osztályozta, hordta a cserepeket, az autisztikus lány a locsolópálcikákat rakta precízen a helyére, más gyomlált, karózott, kitûnõ minõségben. Sõt, a mi 6 résztvevõnk között volt, aki nemcsak saját magát látta el, hanem még besegített másoknak is”- mondta büszkén a projektmenedzser. 

Minden fogyatékkal élõ - természetesen - nem alkalmas munkavégzésre, de aki dolgozni szeretne, ott érdemes a többségi társadalomnak átgondolnia ezt a helyzetet, és megtalálni azokat a tevékenységeket, ahová bevonhatóak ezek az emberek. Ezzel a projekttel Bánszki Eleonóra többek között azt szerette volna elérni, ha megváltozik az a magyar gondolkozásmód, miszerint csak útban lennének a fogyatékkal élõk egy munkahelyen. „ Szívesen bemutattam volna az eredményeinket annak a szabolcsi kertészetnek, amelyik addig-addig ódzkodott a fiatalok gyakorlati felkészítését célzó próbamunkától, hogy a munkába állás elõtt végül visszamondta azt.

 

Cél az, hogy ne féljenek a fiatalok a munkakereséstõl

Bár a nemzetközi projektben, a külföldi partnerek elsõsorban a nagykorú, állástalan fiatalok munkaerõpiaci részvételi motivációját szerették volna fönntartani drámapedagógiai eszközökkel, a hazai partnerszervezet, a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány a már mûködõ, kamasz diákcsoportjainak tagjait vonta be a projektbe. A Rogers Akadémián, és a Kulissza Alkotómûhelybe járó fiatalok az álláskeresésrõl szóló színdarab szövegkönyvét készítették el, az Akadémia diákjai egy fél évig heti drámaórákon vehettek részt, és kidolgoztak egy interaktív színházi elõadást, amely a munkahelyi környezetben jelentkezõ döntéshelyzeteket mutatta be. „ Az elõadáson a nézõk például dönthettek arról, hogy demokratikus, vagy autoriter stílusú vállalatvezetéssel folytassák-e a munkahelyen játszódó történetet”- mondta Vastag Zsuzsa, a projekt önkéntes koordinátora. 

 

Jó élmények, és újabb, hasonló projektek

Mivel nagyon jó élmény volt az elsõ, „Act Your Job” – projekt, ezért az angol partner kezdeményezésére a konzorcium újra pályázott, és megint nyert egy hasonló konstrukcióra az „Erasmus Plus” -ban. „ Nagyon jó volt a projekt a szubjektív megélés szintjén, és sokat tanultunk egymástól” – mondta Vastag Zsuzsa. Az új projektben pedig az eddigi munkát kiegészíti egy drámapedagógiai módszertani tréning, amelyet tanárok számára készítenek el a következõ két évben. 

Az integrált munkavégzést Spanyolországi szakmai gyakorlattal fûszerezõ Empíria is újra pályázott, és nyert is. „Mi abba se hagytuk ezt a pályázást, hiszen 2014-ben is vittünk ki fogyatékkal élõ szakiskolásokat az Aprosmo-ba. Akkor hatan a kertészetbe, ketten-ketten pedig a mosodába és a varrodába kerültek. Mivel azt vettük észre, hogy a mosodában nem túl sok az önálló munkavégzési lehetõség, és a varrodai munkához pedig nem elég képzettek a szakiskolás fiataljaink, ezért 2015-ben inkább csak a kertészetbe viszünk ki 10 fiatalt, 3 iskolából. „ Sokféle mobilitási projektben vettem már részt, de olyan, amelynek minden napja sikerélményt adott volna, csak ez az egy volt”- zárta Bánszki Eleonóra a terveirõl, és a tapasztalatairól szóló beszámolót. 

Forrás: HR Portal


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret