Nyomtats

Külföldi Erasmus diákokat fogadó cégek tapasztalatai - Multikultúra Egyesület

2013. 03. 26.
Erasmus, szakmai gyakorlat
Külföldi Erasmus diákokat fogadó cégek tapasztalatai - Multikultúra Egyesület Az egyesület fõ profilja a kultúraszervezés és az oktatás a nemzeti és etnikai kisebbségeket, illetve a menekülteket érintõ problémák területén.

Interjú Salama Katalinnal, a projekt koordinátorával.

Milyen feladatokkal bízták meg a hallgatót, aki az egyesületnél töltötte szakmai gyakorlatát?

A hallgató részben saját, kisebbségkutatás témájú projektötletét szerette volna megvalósítani, részben pedig a mi tevékenységünkbe kapcsolódott be. Azért választott bennünket, mert mi alapvetõen bevándorlókkal foglalkozunk, és nagyon érdekelte õt a menekültügy, a menekültekkel való együttmûködés és egyéb migrációs kérdések. Miután egyeztettük az alapkérdéseket, a hallgató nagyon önállóan végezte a munkáját. A saját projektjét teljesen egyedül csinálta, mindössze abban nyújtottunk neki segítséget, hogy az egyesületünkkel kapcsolatban álló nonprofit szervezetekkel összehoztuk õt. Emellett az elméleti munka mellett bevontuk õt a mi gyakorlati tevékenységünkbe is, így a többi önkéntessel közösen segített a bicskei menekülttáborban élõ gyerekek, fiatalok szabadidõs programjainak a megtervezésében és a szervezésben. Ezek fõleg az integrációjukat segítõ programok voltak, pl. nyelvoktatás vagy társadalomismeret témában.

Milyen tapasztalataik vannak a gyakornokok fogadásával kapcsolatban?

Korábban is fogadtunk már gyakornokokat és önkénteseket is. Akik gyakornokként jönnek hozzánk, azok általában sokkal elhivatottabbak a projektek iránt, mint az EVS-önkéntesek, szakmaibb szemmel nézik a projekteket. A gyakornokok úgy jöttek hozzánk, hogy már saját projektötletük volt, és tájékozottak voltak a szervezet témáival kapcsolatban. Nagyon pozitívak a tapasztalataink, nagyon önálló és együttmûködõ volt valamennyi gyakornokunk.

Mi alapján választják ki a hallgatókat? Van felvételi eljárás, elbeszélgetés?

A jelentkezõk, miután tájékozódnak a szervezetünkrõl, elküldik az önéletrajzukat és a motivációs levelüket. Ezután e-mailben, telefonon vesszük fel a kapcsolatot, személyes találkozóra nem nagyon kerül sor. Ha az elsõ benyomás alapján úgy gondoljuk, hogy a jelentkezõ alkalmas lehet a feladatra, és mind az õ, mind a projektben érintett célcsoport, valamint az egyesület számára is hasznos lehet az együttmûködés, akkor elküldünk neki egy olyan kérdéssort, ami célirányosan az adott projekt megvalósítására irányul. Volt olyan jelentkezõ is, aki maga mondta a sokadik levélváltást követõen, hogy úgy érzi, mégsem ez az alkalmas projekt a számára, de eddig kevés olyan eset volt, hogy a hozzánk jelentkezõ gyakornokot elutasítottuk volna.

Fontos szerepet játszanak a gyakornokok a szervezet mindennapi munkájában? Van átgondolt stratégiájuk a fogadásukkal kapcsolatban?

Mindenképpen, annál is inkább, mert az egyesületnek ez a fõ tevékenysége, az önkéntesek küldése és fogadása teszi ki a szervezet munkájának legalább 95%-át. Ezzel kapcsolatban kidolgozott technikai és szakmai elképzelésünk van. A gyakornokok megfelelõ kiválasztására azért is helyezünk hangsúlyt, mert az a fontos, hogy mindenki profitáljon a közös munkából. Miután kiválasztottuk a legmegfelelõbb embert, õ is teljes jogú tagja a stábunknak. Tehát nem úgy történik a dolog, hogy külön fel kell készíteni a munkatársakat a gyakornok fogadására, hiszen folyamatosan találkoznak ezzel a feladattal. A hallgató mentorát – mert mindenki kap egy mentort a magyarországi tartózkodása idejére – minden alkalommal felkészítjük.

Szoktak segíteni a gyakornoknak a mindennapi dolgokban, pl szálláskeresésben, hivatali ügyintézésben?

Igen. A mentor és a gyakornok már az ideérkezés elõtt kapcsolatba lépnek, és a mentor a hallgatóval egyeztetve megpróbál szállást szerezni. Ittléte alatt pedig folyamatosan segítségére van a mindennapi ügyekben is.

Véleménye szerint egy nem nemzetközi profilú cég számára is hasznos lehet külföldi gyakornok fogadása?

Határozottan igen, ezért lépten-nyomon ajánlom is mindenkinek ezt a lehetõséget. Akár közhely akár nem, a külföldi szakmai gyakorlatos mindig új perspektívát hoz a mindennapokba, a kulturális és nyelvi különbségek, a szociális differenciák mindenképpen valami pozitív pluszt jelentenek az adott cég vagy szervezet számára. Azonban igen fontosnak tartom, hogy azok a cégek, szervezetek, amelyek gyakornokokat fogadnak, gondolják át, mit hoz ez számukra, nem szabad elfelejteniük, hogy fel kell készülniük a gyakornok fogadására. Nagyon hasznos lenne egy tréning arról, hogy ez miért jó mindkét félnek, hogyan lehet élni a lehetõséggel, hogy a lehetõ legjobb eredményt hozza.


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret