Nyomtats

Munkaerõpiac-orientált felsõoktatás

2012. 11. 20.
felsõoktatás, munkaerõpiac
Munkaerõpiac-orientált felsõoktatás Ötletek, bevált gyakorlatok az „Új készségek és munkahelyek” nevû európai kezdeményezéshez

 A Tempus Közalapítvány jelentõs szerepet tölt be az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai elõmozdításában, melyhez kapcsolódóan 2011-ben egyik fókusztémaként a felsõoktatás és a munkaerõpiac kapcsolatát választottuk, reflektálva az Európai Bizottság által meghirdetett „Új készségek és munkahelyek menetrendje" programjára. Elsõdleges célként azt tûztük ki, hogy kezdeményezéseinken keresztül felhívjuk a felsõoktatási szereplõk figyelmét a téma helyi szintû átgondolásának fontosságára, másodlagos célunk pedig a helyi oktatási innovációk feltárása és támogatása volt.

Léteznek-e, valóban szükségesek-e új munkaerõ-piaci készségek? Hogyan reflektál a változó igényekre a képzési kínálat? Milyen – a munkaerõpiac-orientáltság szempontjából hatékony – módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, motivációs és értékelési technikákat alkalmaznak a felsõoktatási oktatók a minõségi képzés érdekében? Kiket vonnak be az intézmények a képzésfejlesztésbe és megvalósításba, melyek az együttmûködések szintjei és formái egy kurzus esetében?

Ilyen és hasonló kérdésekre kerestük a választ a 2011-ben közzétett két felhívásunk során, és bíztunk benne, hogy a jelentkezések alapján bepillantást nyerhetünk olyan – a nagyközönség számára – rejtett szakmai mûhelyekbe, melyek tudásbázist jelenthetnek a felsõoktatási minõségfejlesztés számára.

2011 tavaszán közzétett felhívásunkban helyi szakmai napok támogatását vállaltuk azzal a szándékkal, hogy párbeszédre ösztönözzük a felsõoktatási és a munkaerõ-piaci szereplõket, a felsõoktatási intézmények polgárait. A változatos programjavaslatokból végsõ soron négy megvalósítását tudtuk támogatni. Mint az a kötet második nagy fejezetében olvasható lesz, nagyon különbözõ megközelítésben, más-más területeken szervezõdtek a szakmai napok, így jelen kiadványban sem törekedtünk a szakmai tartalmak egységes feldolgozására, hanem teret engedtünk a megvalósítók által fontosnak tartott elemek közlésének. A négy feldolgozott téma: a hallgatói tanácsadó szolgáltatások integrálása a felsõoktatásba, könyvtár-pedagógia és a kultúraközvetítés színterei, munkaerõ-piaci kihívások és kompetenciafejlesztés a humánerõforrás-gazdálkodási képzésben, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret szakokon.

A 2011 õszén meghirdetett „Mit díjazna a munkáltató?" címû felhívás keretében olyan felsõoktatási kurzusokat kerestünk, amelyek az elméleti alapok átadása mellett sikeresen valósítják meg a munkaerõpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek és egyéni kompetenciák fejlesztését. Az értékelés alapját egy elõzetes kutatásra épülõ kritériumrendszer képezte. A díjazott kurzusok szintén változatos szakterületeket képviselnek, van köztük jogi, gazdasági, turisztikai és informatikai kurzus, valamint egy karriertervezést támogató külön díjas tréning is. Mint az a kötet harmadik nagy fejezetébõl kiderül, a bemutatott kurzusok mind példaértékûen gyakorlatorientáltak, segítik a hallgatók együttmûködését és egyebek mellett fejleszti a kommunikációs és problémamegoldó képességeiket is.


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret