Nyomtats

Munkahelyet érhet az Europass mobilitási igazolvány

2013. 04. 10.
Europass, mobilitás, munkaerõpiac
Munkahelyet érhet az Europass mobilitási igazolvány Az Európai Bizottság a közösségen belüli szabad munkavállalást és mobilitást elõsegítendõ hozta létre az Europass dokumentumokat, amely abban segíti a tulajdonosát, hogy a tagállamonként eltérõ képzési feltételek, oklevelek és bizonyítványok mögötti tudás és tapasztalat más tagországok munkáltatói számára is összevethetõ legyen.

 

Az Europass dosszié része lehet a külföldi szakmai gyakorlatot igazoló mobilitási igazolvány, amelyben a gyakorlat alatt elvégzett munkafeladatokat, az ellátott tevékenységeket és az ezeken keresztül elsajátított tudást, készségeket és kompetenciákat tüntetik fel. Az igazolvány igénylése ingyenes, és akár három nyelven is kiállítható – ez lehet a program során használt nyelv, a magyar, de egy harmadik, közösen elfogadott nyelv is.

„Egy Budapest szívében levõ szállodában eltöltött pár hetes gyakorlat után, a hazaérkezést követõen, rövid idõ alatt sikerült elhelyezkednie annak az ír lánynak, akinek segítettünk megszervezni az itteni tartózkodását” – meséli Fábiánné Oszkó Hajnalka, a Wexedu Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az ír diáklány példája a tekintetben a ritkábbak közé tartozik, hogy a sikeres elhelyezkedést az alapítványnak is megköszönte. Levelében megemlítette, hogy a szakmai ismeretek gyakorlati elsajátítása, az ebbõl fakadó magabiztosság mellett az elhelyezkedésben leginkább a gyakorlatról kiállított mobilitási igazolvány segítette. Ebben ugyanis a gyakorlati helye és az alapítvány segítségével valamennyi itt ellátott feladatát felsorolták, sõt azt is, hogy egyes készségei – a nyelvtudása, az ügyfelekkel folytatott kommunikációja – mennyit fejlõdtek a gyakorlat alatt. „A legfontosabb, hogy informatív és részletes legyen a leírás a gyakorlat, az ellátott feladatok és a használt szoftverek tekintetében, illetve ha a fogadó fél szervezett nyelvi képzést, akkor annak tartalma és az elvégzését igazoló dokumentum is szerepeljen a mobilitási igazolványban” – emeli ki a kuratórium elnöke a legfontosabb tudnivalókat.

A kis létszámmal dolgozó Wexedu Alapítvány a Leonardo program támogatásával, közvetítõ szervezetként évente átlagosan 100-110 fiatalnak segít magyarországi, és nagyjából 30 magyar tanulónak, illetve gyakorlati oktatónak külföldi gyakorlati helyet találni. Számos külföldi partnerintézménnyel, közremûködõ szervezettel, oktatási intézménnyel, gazdasági kamarával állnak kapcsolatban. Magyar diákok számára a küldõ intézményükkel, iskolájukkal együttmûködve többnyire az Egyesült Királyságban, Németországban és Olaszországban szerveznek gyakorlatot. Elsõsorban a vendéglátás, a szállodaipar és a kereskedelem területéhez tartozó szakmák képviselõinek, de volt már példa fémforgácsolók németországi gyakorlatára is. Utóbbi tanulókkal annyira elégedett volt a fogadó vállalat, hogy külön kérés nélkül a legjobb ajánlólevelet kapták, míg az olaszországi gyakorlaton lévõ pincérgyakornokok a program zárása után az ajánlólevelek mellett zsebpénzhez is jutottak, mivel a kezdeti nyelvi nehézségek ellenére a végén már komoly rendezvények kiszolgálására is alkalmasnak találta õket a fogadó étterem. A munkaadók egyébként értékelik, hogy a fiatalok a gyakorlatnak köszönhetõen magabiztosabbak, jobb a problémamegoldó készségük, és önálló feladatok elvégzésére is képesek, ahogyan azt is, ha a tanuló új technológiákkal, eszközökkel, korszerû gépekkel ismerkedett meg a gyakorlat során.

„A kiterjedt külföldi partnerhálózatnak köszönhetõen más szakterületek képviselõinek, sõt esetenként speciális szakismeretekkel bíróknak is keresünk megfelelõ gyakorlati helyet biztosító céget, intézményt” – mondja
Fábiánné Oszkó Hajnalka. „Az alapítványt sokszor keresik meg fiatal felnõttek is, az õ esetükben könnyebb hosszabb idõre, akár három vagy még több hónapra szóló gyakorlatot szervezni, ami egyrészt jobban kedvez a szakmai ismeretek elmélyítésének, másrészt a fogadó ország kultúrájának megismerésében is hasznos.”

Az Europass mobilitási igazolvány az európai országok valamelyikében folytatott szakmai
gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. Szakmai gyakorlat esetében lehetõség nyílik az elvégzett munkafeladatokat, az ellátott tevékenységeket és az ezeken keresztül elsajátított tudást, készségeket és kompetenciákat részletezni az igazolványban. Amennyiben tanulmányi célú volt a kiutazás, akkor az elvégzett kurzusok és azok eredménye dokumentálható.

Mobilitási igazolvány kiállítható azok részére, akik szervezett keretek között vettek részt nemzetközi mobilitási programban, akár tanulmányi céllal,
akár szakmai gyakorlaton. Az Erasmus és a Leonardo program mellett további eu-s és más nemzetközi mobilitási program résztvevõi is jogosultak az igazolványra.

Bõvebben a mobilitási igazolványról

A külföldi gyakornokok magyarországi fogadtatásáról is kedvezõ a kép. „Tapasztalataink szerint a magyar munkaadók elég nyitottak a külföldrõl érkezõ gyakornokok fogadására. Eddig a kertészet, a vendéglátás, a szállodaipar és turizmus, az élelmiszeripar, a kereskedelem, a ruha- és divatszakma, színházi kellékes, díszlettervezõ, építészet, építõipar (kõmûves, víz-gáz-fûtés, asztalos), élelmiszertechnika, szállítmányozás, valamint az informatika szakmáiban sikerült gyakorlati tapasztalathoz juttatni diákokat. Legutóbb két német diák kapott lehetõséget, hogy a legnevesebb magyar divattervezõknél tanuljanak. A diákok megtiszteltetésnek vették, hogy nemzetközi szinten jegyzett tervezõktõl tanulhattak. Egy német asztalos tanuló pedig azt értékelte különösen az itt-tartózkodása alatt, hogy a fogadó cég mélyvízbe dobta, és olyan eszközök használatát, tevékenységek végzését is megengedte neki, amire az otthoni iskolájában nem volt lehetõsége.”

Fábiánné Oszkó Hajnalka szerint a magyarországi gyakorlatra érkezõ diákok gyakran kérnek a fogadó intézménytõl személyes ajánlólevelet a mobilitási igazolvány mellé, de a magyar fiatalok is igénylik ezt a külföldi gyakorlatuk után. A legtöbb angolszász országban ugyanis az ajánlólevelek nagyon hasznosak az álláskeresés során. A fiataloknak és a szakképzésben tanulóknak elsõsorban az alapvetõ munkatapasztalatok megszerzése a legfontosabb az iskolák által szervezett, többnyire 3-4 hetes Leonardo programokban, míg a felsõfokú végzettségûeknél már jobban számít, hol és milyen feladatokkal telt a külföldi gyakorlat. Elsõsorban azért, mert tagállamonként eltérõ lehet az adott szakterület követelményrendszere, illetve a tevékenységet szabályozó jog – egy pénzügyes, közgazdász vagy marketinges számára nem mindegy, hogy a magyar vagy az angol jogrendszerhez kell-e igazodnia.

 

Az interjút készítette: Kiss Melinda Katalin

 

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret