Nyomtats

"NI-Train", brassói diákok a debreceni National Instruments vállalatánál

2013. 06. 14.
Leonardo, együttmûködés, szakképzés, szakmai gyakorlat
A brassói Colegiul Tehnic Remus Radulet energetikai szakközépiskola diákjai 2013 júniusában 3 hetes szakmai gyakorlatot töltenek a debreceni National Instruments vállalatánál. E kezdeményezés hosszas egyeztetések után jöhetett létre a gazdákodó szervezet és a romániai intézmény között. A brassói iskola azon Leonardo Mobilitási Programjai, ahol Magyarországot jelölték meg célországként, egészen 2006-ig nyúlnak vissza.

 

Partnerként rendszerint a gyõri Kossuth Lajos Ipari Szakképzõ Iskolát jelölték meg, biztosítva ezzel diákjaiknak a külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetõségét. Az intézmények között megvalósult 7 mobilitási program alkalmával kölcsönösen megismertük egymást, értékes kapcsolatok alakultak ki. A brassói intézmény részérõl azonban egyre erõsödõ igényként jelentkezett, hogy tanulóinak ne csak tanmûhelyi keretek között, hanem lehetõség szerint elektronikai gyártócégnél is legyen lehetõsége készségei, képességei kipróbálására. A gyõri intézmény évek óta jó kapcsolatot ápol a National Instruments-szel, így felvettem velük a kapcsolatot, és kértem, ha módjukban áll, biztosítsák ezt a lehetõséget brassói partnerünknek. Nyitottak voltak egy ilyen jellegû kezdeményezésre, tehát az együttmûködés, a szakmai program kialakítása megindulhatott.

A 3 hetes tréningperiódus alatt 10 diák tartózkodik a vállalatnál. A vendégdiákok kipróbálhatják magukat multinacionális elektronikai gyártókörnyezetben, olyan gyakorlati ismeretekre tehetnek szert, melyeket a késõbbiekben sikerrel alkalmazhatnak szakmai pályafutásuk során. Külön kiemelendõ, hogy mindeközben csúcstechnológiát képviselõ mérõmûszerek, gyártóeszközök használatára is lehetõségük nyílik. A munkaprogram kialakítása során a fogadó szervezet külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevõk az elektronikai gyártási folyamat részeinek mindegyikében részt vegyenek, majd ki-ki a neki leginkább tetszõ területen mélyíthesse el megszerzett ismereteit. Mindezeken túlmenõen természetesen a diákok szempontjából nem elhanyagolandó, hogy a gyakorlati feladatok teljesítése alatt fejlõdnek személyes és társas kompetenciáik, és végül, de nem utolsósorban idegennyelvi képességeik, készségeik. Valamint megismerhetik kultúránkat, hagyományainkat.
A fogadó szervezetnél végzett gyakorlati munkájuk mindinkább hozzájárul a napi termelési célok eléréséhez, a mûszaki támogató tevékenység hatékonyságához.

Itt szeretnénk megköszönni a National Instruments támogató hozzáállását, és bízunk abban, hogy az újonnan megalakult kapcsolat sokáig fennmarad.

 

Izsáki Tibor, az iskola Leonardo koordinátora


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret