New Skills Network: A munkaerőpiac igényeinek megfelelő készségek

Milyen munkahelyek lesznek elérhetőek az elkövetkező 10 évben? Mire lesz jó egy adott végzettség? Vajon készségeink, ismereteink elegendőek lesznek ahhoz, hogy állást találjunk? Mire tudjuk használni ezeket a készségeket munkahelyünkön?

 

Az Európai Bizottság „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” kezdeményezése 2008 végén indult, amikor megfogalmazták az elkövetkezendő évek munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó főbb prioritásokat, és felvázolták, hogy a feltárt szükségletek hogyan hozhatók összefüggésbe a munkavállalók készségeivel, ismereteivel. A kezdeményezés célja, hogy a munkavállalók a megfelelő képzések révén elsajátíthassák az adott munkákhoz szükséges ismereteket és készségeket.

E kezdeményezéshez kapcsolódott annak a hálózatnak a tevékenysége, amelyben a Tempus Közalapítvány is részt vett 2010 és 2012 között. A New Skills Network, mely az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával valósult meg, a témához kapcsolódó Erasmus, Leonardo, Grundtvig és Comenius projektek, jó gyakorlatok eredményeit terjeszti. A hálózatot az Egész életen át tartó tanulás programot koordináló ún. Nemzeti Irodák alkotják. A projektet az izlandi Nemzeti Iroda koordinálta, és további 13 partner ország vett részt a közös munkában: Ausztria, Bulgária, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország és Szlovákia.

A 14 Nemzeti Iroda összesen mintegy 300 témához kapcsolódó projektet gyűjtött össze. Közülük a más célcsoportokra, más területen való alkalmazhatóság, hozzáférhetőség és várható hatás szempontjából is megvizsgálva végül 22 projekt bizonyult legjobb gyakorlatnak a projektmegvalósítás, illetve a fenntartható eredmények tekintetében.

 

A projektadatbázis, a jelentések, a külső szakértői vélemények és a kapcsolódó háttérdokumentumok elérhetőek a hálózat honlapján.

 

A hálózat központi témái | Ajánlások | Összegyűjtött jó példák 


A New Skills Network központi témái

1. A készségek továbbfejlesztése
A készségfejlesztés a képzés minden szintjén (alacsony vagy magas végzettségűek, idősebb munkavállalók, stb. számára):

 • új készségek az új munkahelyek igényeinek megfelelően
 • oktatási jellegű szolgáltatások (pl. tanfolyamok) nyújtása a munkavállalók készségeinek és ismereteinek fejlesztésére
 • az egész életen át tartó tanulási lehetőségek kialakítása: továbbképzések, képzések szervezése formális és informális oktatási háttérrel vagy múlttal érkezők számára
 • alapkészségek átvihető kompetenciák kifejlesztése a változó társadalom és a munkaerő-piaci kívánalmak függvényében

2. A munkaerő-piaci igények és a készségek összehangolása

 • az oktatás és képzés jobb összehangolása a munkaerőpiac igényeivel (az érdekeltek és a munka világában érintett szereplők bevonása)
 • a munka és a tanulás összeegyeztetése (pl. munkahelyeken a tanuláshoz kedvező környezet kialakítása, illetve munkahelyi gyakorlat és gyakornoki lehetőségek)
 • speciális, szakismeretet igénylő készségek fejlesztése a munkaerőpiac igényeinek megfelelően
 • a tanulmányok összehangolása a jövőben előreláthatólag szükséges készségekkel és a lehetséges munkaköri elvárásokkal
 • készségek fejlesztése és összehangolása a munkaerőpiac igényeivel

3. A készségek felmérése és előrejelzése

 • a munkaerő-piaci igények és a várhatóan szükséges készségek előrejelzése
 • közös módszerek és rendszerek kidolgozása a készségek előrejelzésére
 • Európa-szerte megjelenő újfajta munkahelyek és az ezekhez szükséges készségek azonosítása

♦ ♦ ♦

A New Skills Network ajánlásai

 1. Az “Új készségek és munkahelyek” menetrend hatékonyabb népszerűsítése Európában és országos szinten
 2. Az oktatás, képzés és munka világának jobb összehangolása
 3. Készségfejlesztéssel kapcsolatos stratégiák és készségfrissítés a kis- és középvállalkozások számára
 4. Az ágazatok szerepének erősítése a készségfejlesztés előmozdítása érdekében
 5. Vállalati tanácsadás fejlesztése
 6. Kohézió és együttműködés az oktatás és képzés alágazataiban
 7. A rendelkezésre álló előrejelzési adatok jobb kihasználása
 8. Az előrejelzési adatok szélesebb körben történő felhasználása, elérhetővé tétele
 9. A munkahelyi tanulás ösztönözése és támogatása minden szinten
 10. A rendelkezésre álló Europass eszközök jobb egyéni kihasználása
 11. Egy közös „készségalapú valuta” kidolgozása
 12. Rugalmas munkavállalók képzése, akik a készségek megfelelő ötvözetével rendelkeznek
 13. A tanítási és képzési formák, és ezek közvetítőinek modernizálása
 14. A már megismert jó gyakorlatok további népszerűsítése

♦ ♦ ♦


A New Skills Network által összegyűjtött jó példák

Magyar részvétellel megvalósult projektek a jó példák között

További projekttémák a jó példák között:
 • A jövő készségei
 • Munkahelyi pályatanácsadás
 • Szakmai pályatanácsadás a bevándorlók jobb jövője érdekében
 • A tanyától a tányérig – élelmezésbiztonsági szakemberek képzése
 • Nemzetközi szakképzés a megújuló energiáért
 • Legjobb gyakorlatok a kkv-k szakképzési igényeinek felmérésében
 • Transzkulturális készségek az egészségügy és gondozás területén
 • A fiatalok foglalkoztatásának támogatása
 • Foglalkoztathatóság és vállalkozói szellem: egyetemek és vállalkozások együttműködése
 • Természet alapú vállalkozások és szakképző intézmények együttműködése
 • A fenntartható energiához szükséges kompetenciák

OKTATÁS ÉS KUTATÁS A BIORENDSZEREK TERÜLETÉN (AGRÁR- ÉS BIOKUTATÁS EURÓPÁBAN)
Az ERABEE Kutatási Tematikus Hálózat egy korábbi hálózat (USAEE) sikereire építve, 26 európai országból 32 partner bevonásával dolgozta ki a hagyományos agrármérnöki megoldásokról, a még újdonságnak, számító biorendszerekre történő átállás lehetőségeit. Biorendszer alatt olyan új tudományágat értenek, amely az élő szervezetek és környezetük egymásra hatásának feltárásával, leírásával és modellezésével foglalkozik. A hálózatban résztvevő partnerek megvitatták és összehasonlították az új biorendszer mérnökök irányításával zajló programokat, valamint reflektáltak arra is, hogy mennyire elfogadottak ezek európai szinten és milyen akkreditációs folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a terület szakmai és oktatási mobilitása fellendüljön.
A projekt honlapja: www.erabee.aua.gr

INNOVÁCIÓKAT SZORGALMAZÓ NŐI VEZETŐK A CÉGEKNÉL
A projekt tevékenysége két kulcsszó köré épül: kreativitás és vezetés. Ez a két szó olyan szakmai képességekre utal, amelyekkel új irányok szabhatók, és alulról felfelé irányuló változások indíthatók el. A női vezetők különböző pozitív szerepmodelleket nyújthatnak, életpályájuk során folyamatosan együtt dolgozhatnak női hallgatókkal és mérnökökkel. A projekt törekszik arra, hogy a képzés és a szakmai folyamatok során a nemek közötti egyenlőség elve érvényesüljön. A legfőbb cél az, hogy magas beosztású női mérnökök bevonásával elháruljanak az akadályok, amelyek miatt nők csak ritkán juthatnak csúcspozíciókba.
A projekt honlapja: www.fepic.eu

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A FENNTARTHATÓSÁGI MENEDZSMENT ÉRDEKÉBEN AZ EURÓPAI KÉZMŰIPARBAN
A projekt célja az volt, hogy a fenntartható menedzsment szempontjait integrálja az európai kézműipar területén tevékenykedő KKV-k számára nyújtott szakképzési és képesítési koncepcióba, mégpedig a német képesítési és tanácsadói koncepció (QCC) kibővített és adaptált változatának továbbfejlesztése, tesztelése és népszerűsítése révén. A projekt arra törekedett, hogy az európai kézműipari szektor fenntartható fejlődéséhez szükséges érzékenységi pontokat definiálja és a releváns kompetenciákat továbbfejlessze. A célcsoportok között szerepelnek a szakképzésben részvevő oktatók és tanárok, a kézműipar vállalkozói és vezetői rétege, valamint a felügyeleti feladatokat ellátók. A projekt honlapja: www.eurocrafts21.eu/project

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret  
Változó szakmai igények a munkaerőpiacon www Megnyitás