Az oktatás-képzés és a nem formális tanulás rendkívül fontos szerepet játszik a munkavállalók foglalkoztathatóságának elõsegítésében, a munkahelyteremtésben és Európa, azon belül pedig Magyarország versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ehhez nyújt anyagi és szellemi támogatást.

Az Erasmus+ program 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerõsítésére.

 

Az Erasmus+ program céljai:

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerõpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsõsorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttmûködések segítségével
 • a minõség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsõsorban nemzetközi együttmûködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplõk bevonásával
 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsõsorban szakpolitikai együttmûködések, az Unió átláthatóságot és az elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó gyakorlatok megosztása segítségével
 • a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínûség és az interkulturális érzékenység népszerûsítése

 

Vállalkozások, cégek számára is nyitott pályázati formák: stratégiai partnerségek, gyakornokok fogadása és centralizált pályázatok

 

1. Stratégiai partnerség


- Cégek és felsõoktatási intézmények között

Támogatható tevékenységek például:

 • Közös képzések, kurrikulumok kidolgozása, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozása, amelyek az oktatás minõségének fejlesztését szolgálják;
 • Projektalapú nemzetközi együttmûködések cégek és felsõoktatási intézmények hallgatói, oktatói, nem oktatói személyzete között, képzési programok és képesítések alakítása a munkáltatói oldal igényeihez igazodva;
 • Tevékenységek, amelyek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, vállalkozókészségeket;
 • Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása;
 • Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása.

Részletek: Erasmus+ / Felsõoktatás / Stratégiai partnerségek


- Cégek és szakképzõ intézmények között

Kisléptékû, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

Nagyléptékû, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Például:

 • szakképzési tantervek vagy kurzusok, valamint kísérõ tananyagok és eszközök adaptálása vagy fejlesztése;
 • a kompetenciák tanulási eredmény-alapú meghatározása;
 • képesítési keretrendszerek fejlesztése, kreditátvitel, minõségbiztosítás, elismerés és érvényesítés;
 • felmérések, összehasonlító elemzések, tények gyûjtése, valós esettanulmányok készítése;
 • szakképzési, oktatási és képzési módszertanok és pedagógiai megközelítések a kulcskompetenciák és alapkészségek, nyelvi készségek oktatására, IKT eszközök jobb használatára;
 • a gyakorlati képzések új formái és valós esettanulmányok az üzlet és ipar területérõl; projektalapú nemzetközi együttmûködések létrehozása és megvalósítása a cégek és a szakképzési intézmények diákjai/ oktatói között;
 • új oktatási és képzési anyagok és módszerek fejlesztése a munkaalapú oktatás, virtuális mobilitás, nyitott oktatási források és az IKT-ban rejlõ lehetõségek jobb hasznosítására (pl. a munkaerõpiac igényeihez igazított virtuális laboratóriumok/munkahelyek létrehozására);
 • eszközök és módszerek fejlesztése és adaptálása a szakképzésben oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók fejlõdése érdekében az alap- és továbbképzésben;
 • stratégiai együttmûködés a szakképzési szolgáltatók és a helyi/regionális gazdasági közösségek között, beleértve a fejlesztési ügynökségeket is;
 • vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése, támogatása.

Részletek: Erasmus+ program / Szakképzés / Stratégiai partnerségek


- Cégek és felnõttoktatással foglalkozó intézmények között

Kisléptékû, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

Nagyléptékû, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Például:

 • fejlesztés, tesztelés, adaptáció (pl. felnõttoktatási tantervek, tananyagok, módszerek)
 • a felnõtt tanulók elõzetes tudását elismerõ rugalmas tanulási utak kialakítása
 • a tanulási lehetõségek ismertségének, elérhetõségének növelése a felnõtt lakosság körében
 • készségek és képességek elismerése

Részletek: Erasmus+ program / Felnõttoktatás / Stratégiai partnerségek


- Cégek és közoktatási intézmények között

A nemzetközi partnerség célja a közoktatásban lehetõséget biztosítani új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására.

Részletek: Erasmus+ program / Közoktatás / Stratégiai partnerségek

 

2. Gyakornokok fogadása

 

Cégek, vállalkozások külföldi gyakornokot (felsõoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákokat) fogadhatnak. Részletek a Gyakornoki programok menüpontban.

 

3. Centralizált pályázatok

 

- Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) - Cégek és a felsõoktatás

A pályázattípus a felsõoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projekteket támogatja. A strukturált együttmûködések célja, hogy nagyszabású projektek keretén belül valósuljon meg a tudáscsere és tudásáramlás. A támogatott projektek feladata továbbá a konzorciumot alkotó intézmények hallgatói, oktatói, valamint az együttmûködõ cég munkatársai vállalkozókészségének serkentése. A projektekkel szemben támasztott alapvetõ követelmények: innováció, fenntarthatóság, pozitív hatás.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. felsõoktatási intézmények, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

 

- Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek (Sector Skills Alliances) - Cégek és a szakképzés

Az ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek keretében olyan nemzetközi együttmûködések megvalósítása a cél, amelyek során azonosítják egy adott gazdasági ágazat meglévõ vagy új szükséges készségeit, és erre válaszként szakmai tanterveket dolgoznak ki. Ennek a pályázati formának a bírálata európai szinten történik, a pályázatokat közvetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. szakképzési intézmények, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

 

A videó megtekintéséhez kérjük, kattintson a képre.

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret