Nyomtats

Sínen maradni!

2012. 10. 21.
Leonardo, egészségügy, munkaerõpiac, szociális szolgáltatások
Sínen maradni! Idõsödõ munkavállalók, bevándorlók és nõk szaktudásának felfrissítése az egészségügyben, szociális területen és a szolgáltatásokban

A kiadvány 13 európai ország nemzeti irodájának, valamint az NVL (Nordic Network for Adult Learning) közös munkájának eredményeként megrendezett konferencia tapasztalatait mutatja be.

Az együttmûködés keretét az Európai Bizottság és a Leonardo nemzeti irodák 2002 óta kisebb megszakításokkal folyó közös kezdeményezése, a tematikus monitoring tevékenység adta, melyet az Európai Bizottság finanszíroz. A tevékenység célja a Leonardo innovációs (korábban kísérleti és nyelvi) projektek minõségének fejlesztése, a szakképzési rendszer fejlesztése az egyes tagországok sajátosságai szerint.

Az Egész életen át tartó tanulás program részeként meghirdetett Leonardo program a széles körû európai innováció mellett nagyobb hangsúlyt helyez a korábbi eredmények hasznosítására (pl. az innovációtranszfer pályázattípus révén) és a kisebb partnerkört érintõ egymástól tanulásra (a partnerség pályázattípus révén).
A Tempus Közalapítvány keretei között mûködõ Leonardo Nemzeti Iroda azzal a céllal csatlakozott a „Sínen maradni!” projektet megvalósító tematikus monitoring csoporthoz, hogy az új megközelítésben feltárt jó gyakorlatok eredményeit közvetítse a magyar, potenciális pályázói körben. Az egyéves együttmûködés kutatási szakasza nemcsak a Leonardo da Vinci Program II. szakaszában kidolgozott jó gyakorlatokat tárta fel, hanem hangsúlyt fektetett a más pályázati keretekben megvalósult projektek eredményeinek azonosítására és elemzésére. Az EQUAL, az Európai Szociális Alap, a Grundtvig program, vagy nemzeti fejlesztések által finanszírozott olyan jó gyakorlatokat (projekteket) keresett, amelyek elsõdleges célja idõsödõ munkavállalók, nõk vagy migránsok szaktudásának felfrissítése az egészségügyben, szociális területen és a szolgáltatásokban. Az összegyûjtött projektek tehát e három hátrányos helyzetû célcsoport munkahelyi (re)integrációját kívánták elõsegíteni képzések szervezésével, illetve ezt kiegészítõ más szolgáltatások nyújtásával.


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret