Nyomtats

Spanyol lány, német cég, magyarországi szakmai gyakorlat

2013. 02. 26.
Leonardo, szakképzés, szakmai gyakorlat
Spanyol lány, német cég, magyarországi szakmai gyakorlat A Bosch csoport Magyarországon 11 leányvállalattal képviseli magát, Miskolcon két telephelyen mûködik. A Robert Bosch Power Tool Kft-nél készülnek a „zöld termékvonalhoz” tartozó Bosch kéziszerszámok és kerti gépek, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. pedig autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozik.

 

A multinacionális cégnél nagy hagyománya van a gyakornokok fogadásának, legyen szó akár hazai, akár külföldi fiatalokról. Így került Magyarországra Patrícia Durán Bolado is, aki 2011 júniusától erõsítette gyakornokként a Bosch miskolci jármûtechnológiai gyárának logisztikai részlegét. A spanyol lány fél éves szakmai gyakorlatának megszervezésére, lebonyolítására és nem utolsósorban anyagi támogatására a Cantabriai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében került sor.

Annak jártunk utána, hogy milyen elõnyöket lát a gyakornoki rendszer mûködtetésében a Bosch, és miért vonzó egy spanyol gyakornok számára egy magyarországi szakmai gyakorlati lehetõség. Kérdéseinkre a Robert Bosch Kft. részérõl Hack Mónika PR menedzser válaszolt.

A Robert Bosch Power Tool Kft-nél és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft-nél bevett dolog a magyar, illetve külföldi gyakornokok fogadása?
Igen, ez egy évek óta mûködõ gyakorlat, jelenleg kb. 250 külföldi és magyar diák dolgozik nálunk gyakornokként az egyetemi tanulmányai mellett. Külföldi diákok érkeznek és érkeztek már hozzánk többek között Brazíliából, Németországból és Spanyolországból is.

Hogyan választják ki a külföldi gyakornokokat?
A kiválasztási folyamat a pályázatok elõszûrésével kezdõdik. Szerencsére nagy számban érkeznek pályázatok külföldrõl is, így van mibõl választanunk. A legígéretesebb jelölteket meghívjuk egy szakmai interjúra, ahol a HR osztály és az adott szakterület – Patrícia esetében a logisztika – egyik vezetõje hallgatja meg õket. Ez külföldi jelentkezõk esetében telefonos interjú keretében zajlik. Az interjúk kiértékelése után születik meg a végleges döntés. Természetesen a legrátermettebb diákokat keressük.

Milyen feladatokat végeznek önöknél a külföldi gyakornokok?
Patríciát, más gyakornokokhoz hasonlóan, aktívan bevontuk az osztályán zajló munkafolyamatokba és tevékenységekbe, kisebb részfeladatokat is kapott, amikért õ maga felelt. Megismertetjük a gyakornokokat azzal is, hogyan oldhatnak meg hatékonyan különbözõ felmerülõ problémákat. Kiváló szakmai tréninget jelent ez számukra, és bízunk benne, hogy a nálunk gyakorlatot szerzõ diákok a jövõben a Bosch csoporton belül fogják kamatoztatni az itt szerzett tudást és tapasztalatot. Ha valaki nem beszél magyarul, az nálunk nem akadály, hiszen magyar munkatársainktól is aktív és tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudást várunk el.

Mennyi plusz energiát igényel egy külföldi gyakornok fogadása? önöknél van erre kidolgozott rendszer? Hány munkatárs foglalkozik egy gyakornokkal?
A külföldrõl érkezõ diákok esetében külön figyelmet fordítunk arra, hogy az akklimatizálódásban és a kezdeti beilleszkedésben is támogassuk õket. Minden segítséget megadunk nekik az adminisztratív ügyintézéshez (vízum, TAJ- és adókártya igénylés, bankszámlanyitás) és a megfelelõ szálláshely megtalálásához. Ezzel külön foglalkozik egy munkatársunk, aki egyébként a fõállásba érkezõ külföldi kollégáknak is segítséget nyújt. Ebben nem teszünk különbséget, minden hozzánk érkezõ munkatárs ugyanolyan fontos. Bármikor kereshetik a HR osztályt, és a továbbiakban felmerülõ kérdések, problémák esetén is a lehetõ leggyorsabb megoldásokkal támogatjuk õket. A gyakornoki idõszak szakmai hátterét is biztosítjuk, hiszen az adott osztályon, területen kijelölt mentor segíti õket, aki a szakmai fejlõdésükben és az adott szervezeti egységbe történõ beilleszkedésükben vállal fontos szerepet. A mentorok is tisztában vannak azzal, hogy egy sikeres Bosch karrier hosszú távon alapozható meg, és minden gyakornok személyében akár egy jövõbeni munkatárs fejlesztése a feladat. Ennek bizonyságául jó pár történetünk is van, egy konkrét példát kiemelve: egy Németországból annak idején „csak” gyakorlatra érkezõ fiatal egyetemi hallgató jelenleg már fõállásban dolgozik nálunk. A gyakornoki idõszak alatt úgy döntött, hogy szívesen dolgozna Magyarországon, Miskolcon a Bosch-nál, mi pedig fantáziát láttunk a
fiatalemberben. Mindezt a gyakornokként eltöltött pár hónap tette lehetõvé.

"Egyrészrõl tudást és tapasztalatot szereztem ahhoz,hogy a közeljövõben egy nemzetközi vállalatnál már igazi munkatársként, a képességeimet maximálisan kihasználva tudjak teljesíteni. Másrészrõl egy ilyen külföldi gyakornokság nagyban fejleszti a multikulturális képességeket, hiszen emberekkel találkozunk, más szokásokkal ismerkedünk, és nem utolsósorban barátokat szerzünk egy számunkra addig idegen országból."

Patrícia Durán Bolado

Miért érzik úgy, hogy érdemes külföldi gyakornokokat fogadniuk?
A külföldi gyakornokok jelenléte tovább erõsíti azokat az elõnyöket, amiket egy multikulturális munkakörnyezet adhat: újszerû ötletek, eltérõ szemléletmódok. Büszkeséggel tölt el minket, hogy mi, a miskolci Bosch nemzetközi viszonylatban is vonzó célpont vagyunk. A gyakornoki programokat természetesen a jövõben is folytatjuk, hiszen egy ilyen hagyományt nem szeretnénk megszakítani. Eddig csak az elõnyei mutatkoztak meg annak, hogy ilyen nyitottak voltunk, és ez a jövõben sem lesz másként.


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret