Nyomtats

Stresszmenedzsment

2014. 04. 24.
Leonardo, együttmûködés, továbbképzés
Stresszmenedzsment A stresszmenedzsmenttel foglalkozó Leonardo projekt a korszerû tréningek módszertanát és a munkahelyi jóllétet fokozó stratégiákat teszi elérhetõvé a kis- és középvállalkozások számára Magyarországon, Szlovákiában, Bulgáriában és Görögországban. A projekt keretében kidolgozott képzési anyag vezetõknek és alkalmazottaknak egyaránt segítséget nyújt, hogy megfelelõ módon tudják kezelni, valamint megelõzni a munkahelyi stresszt.

 

A projekt célját úgy fogalmaztuk meg, hogy népszerûsítse és elõsegítse a hatékony kockázatfelmérést; a munkahelyi stressz – elsõsorban a képzési programok résztvevõinél fellépõ stressz – megelõzését; szemléletformáló jelleggel tudatosítsa a megelõzést célzó akciók fontosságát; és támogatást nyújtson a kis és közepes vállalkozások dolgozóinak. Ezért lett a neve SPAT (Stress Prevention Activities Training), vagyis Stresszmegelõzési Tevékenységek Képzés.

A koordinátor az akkori Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara volt. A projektben való részvételnél katalizátorként mûködött a Munkavédelmi Törvény 2008. január 1-tõl bekövetkezett változása, mely rögzíti, hogy a vállalkozásokat kötelezettség terheli az alkalmazottak pszicho-szociális jóllétének biztosítására. A létrejött képzési anyag éppen ezért azt a célt szolgálja, hogy a munkaadók kezébe olyan készségfejlesztõ eszközt adjunk, ami a napi munkavégzést nagymértékben megkönnyíti. Visszaigazolást kaptunk a képzéseken résztvevõktõl, hogy odafigyeléssel és tudatos tervezéssel számos stresszforrás megszüntethetõ, vagy legalábbis csökkenthetõ. A visszajelzésekbõl is látszik, hogy a képzés elõkészítése során hangsúlyos szerepet kapott a gyakorlatias megközelítés: ne csak a száraz elmélet hangozzon el a stresszhelyzetek kezelését, illetve megelõzését illetõen, hanem a résztvevõknek nyíljon alkalma az elhangzottak gyakorlati kipróbálására is, hiszen ez a kulcsa a mindennapi alkalmazásnak. Éppen ezért szerepjáték is szerepel a képzési tematikában, az elméleti részt pedig esettanulmányok színesítik.

A kamara és kft-je már korábban is megvalósított nemzetközi projekteket, de Leonardo innovációtranszfer pályázatban még nem vettünk részt. Ennek ellenére bizakodóan vágtunk bele, hiszen magyar partnereinkkel már volt tapasztalatunk projektalapú együttmûködés terén. Külföldi partnereinkkel azóta más, közös projektjeink is elindultak, és pozitív tapasztalataink alapján vettünk részt egy következõ innovációtranszfer pályázat megvalósításában is.
A projektpartnereknél tett látogatások során nem csak a projekt témájának aktuális kérdéseivel foglalkozhattunk, hanem más szakmai kérdések is szóba kerültek, és lehetõségünk nyílt jobban megismerni más országok intézményeit. Sok esetben új ismerõsökre tettünk szert, akik a késõbbiekben más szakterületen is segítségünkre lehettek, így további lehetõségekkel szolgáltak ezek az utak. A projekt itthon sem maradt visszhang nélkül: újabb együttmûködések születtek olyan partnerekkel, akik alkalmazni kívánták képzésünk tananyagát.

Eredményeinkrõl, a projekt termékeirõl további információ: www.stress-management.hu

Dene Orsolya
Bács Agrárház Kft., ügyvezetõ
Projektmenedzser

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret