Nyomtats

Végzetes lehet a generációváltás

2016. 04. 20.
Erasmus+, együttmûködés, vállalatvezetés, vállalkozókészség
A hazai KKV-szektort meghatározó családi vállalkozások többségét a rendszerváltást követõen alapították. A vezetõket érintõ generációváltás problémája is egy hullámban, a következõ öt év során éri el õket. Márpedig a nemzetközi tapasztalatok szerint a családi vállalkozások kétharmada nem él túl egy ilyen váltást, egy ekkora mértékû, az egész szektorra kiterjedõ bedõlés pedig komoly gazdasági és társadalmi kockázatot rejt magában - hívja fel a figyelmet dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem dékánja. A családi vállalkozások vezetõinek szóló képzést dolgoz ki a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével közösen.

 

Bár a magyar jogrend nem ismeri a családi vállalkozás fogalmát. A teljes KKV szektor GDP 70-72%-át és a foglalkoztatottság közel felét biztosító szektort jelentõs mértékben meghatározza ez a vállalkozási típus. Gazdasági jelentõségét jól mutatja, hogy a 2008-as válság idején készült felmérések szerint a családi vállalkozások munkahelymegtartó ereje felülmúlta minden más társaságtípusét. Ezért is jelenthet a magyar gazdaság számára komoly kockázatot, hogy a családi vállalkozások nagy részét közel azonos idõszakban, a következõ öt évben érinti majd a vállalatvezetõi generációváltás problémája.

 

A családi vállalkozások - egyebek mellett - a tekintetben térnek el az egyéb gazdasági társaságoktól, hogy a vállalkozás a család egzisztenciájának is a biztosítéka. Érdemes megkülönböztetni „lehetõségorientált" és „kényszer szülte" családi vállalkozásokat, amelyek növekedés iránti motivációjukban, innovációra való képességükben, a professzionalizációra, nemzetköziesedésre való hajlandóságukban markánsan különböznek egymástól.

 

"Az Európai felmérések azt mutatják, hogy a családi vállalkozások közel kétharmada megy tönkre az elsõ vezetõi generációváltást követõen. Mivel Magyarországon a családi vállalkozások többsége a rendszerváltást követõ években alakult, komoly hiányt eredményezne a hazai termelésben és szolgáltatásban, egy, az európai trendekhez hasonló „bedõlési" hullám" - hívja fel a figyelmet dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és számviteli Karának dékánja.

 

„A probléma megoldásához sürgetõ lenne Magyarországon is definiálni a családi vállalkozások fogalmát, biztosítani kellene a megfelelõ jogi és pénzügyi feltételeket az akadálytalan vállalkozásátadáshoz, valamint átfogó adatgyûjtéseket és kutatásokat kellene indítani a megfelelõ szakpolitikai döntések és szabályozások elõkészítéséhez. A folyamat az EU több tagországában már elkezdõdött: a pénzügyi szakemberek azon dolgoznak, hogy megkülönböztetve más vállalkozási formáktól, külön adókulcs alá kerüljenek a családi vállalkozások" - teszi hozzá a BGE dékánja.

 

A hazai vállalkozói generációváltás támogatására a BGE a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével közösen angol, francia, belga és lengyel partnerekkel együttmûködve 2014-ben létrehozta az INSIST - Integrational Succession in SMEs' Transition, A generációváltás problémái a KKV-k vezetésében címû kétéves projektet, amelynek célja egy, kifejezetten a vállalatvezetõket az irányítás átadására felkészítõ képzés kialakítása. A szakmai együttmûködés keretében április 28-29-én és május 12-13-án a BGE és az MGYOSZ ingyenes szakmai mûhelysorozatot tart, amelyen a vállaltvezetõk az irányítás zökkenõmentes átadásához szükséges stratégiai, humánerõforrás menedzsment, pénzügyi, adózási, és mentorálási ismereteket szerezhetnek.

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem emellett a fiatal generációra is fókuszálva tavaly vállalkozásfejlesztési mesterszakon kifejezetten családi vállalkozást átvevõ hallgatók számára indított képzést. „A rendszerváltáskor induló vállalkozók a szakmai ismereteikre alapozva vágtak bele vállalkozásaikba, vezetõi, pénzügyi ismereteik nem igazán voltak. A jelenlegi generáció már gazdasági intézményekben tanulja a fejlett vállalatvezetést, így a generációs feszültség mellett vezetésszakmai nézetkülönbségek is megjelennek. Ugyanakkor a családi vállalkozások mûködésének hosszú távú biztosításához, versenyképességük megõrzéséhez szükségük van a fejlett üzleti szemlélet bevezetésére" - teszi hozzá Heidrich Balázs, a BGE dékánja.

 

Az INSIST szakértõi szakmai mûhelyrõl: A négynapos, ingyenes rendezvénysorozaton az érdeklõdõ vállalatvezetõk a családi vállalkozások generációváltásának különbözõ aspektusait járhatják körül. A szakmai workshopok alapját az ERASMUS+ Stratégia Partnerségek program keretében megvalósított kétéves projekt eredményei, a négy témában (Szociális - kulturális kérdések, Stratégia, Pénzügyi és jogi aspektusok, Mentorálás) kidolgozott képzési anyagok jelentik.

 

Forrás: Figyelõ Online

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret