Nyomtats

Versenyképesség nemzetközi együttmûködéssel

2013. 09. 26.
Erasmus, Europass, Leonardo, együttmûködés, felsõoktatás, munkaerõpiac, szakmai gyakorlat
Versenyképesség nemzetközi együttmûködéssel A Tempus Közalapítvány igazgatója szerint a külföldi kitekintés a személyiségfejlõdés és a karrierépítés szempontjából is fontos. A munkaerõpiac felõl ugyanis egyre erõsödik az elvárás a magas szintû nyelvtudás és a nemzetközi trendek ismerete irányába, amelynek remek eszköze az uniós ösztöndíjprogramokban való részvétel. A versenyképes tudás elérésének kulcsát Tordai Péter a felsõoktatási intézmények és a gazdasági szereplõk szorosabb együttmûködésében látja.

 

Miért tartja fontosnak, hogy egy cég kapcsolatot építsen oktatási-képzési intézményekkel?
A képzésben és kutatásban rejlõ lehetõségek kihasználása a foglalkoztathatóság és a versenyképesség növelése miatt fontos. Minden cégnek érdeke, hogy az oktatásból potenciális munkavállalók kerüljenek ki, illetve hogy a végzettek tudása és képessége összhangban legyen a munkaerõ-piaci elvárásokkal. Ehhez elengedhetetlen a cégek és az oktatási intézmények közötti kommunikáció és együttmûködés, amelynek során a cég befolyással lehet a képzési tananyag kialakítására, tudomást szerezhet a legfrissebb egyetemi kutatásokról, és megismerhet olyan nemzetközi példákat, mûködõ gyakorlatokat, amelyeket beépíthet a stratégiájába. Az oktatási-képzési intézményekkel való partnerség lehetõséget kínál arra is, hogy a cégek feltérképezzék a leendõ munkaerõ-kínálatot, és magukhoz vonzzák - elõször akár gyakornoki helyek biztosításával - a legtehetségesebb diákokat. Egyszóval, a szorosabb együttmûködés javíthat a munkaerõ-piaci helyzeten.

Nemzetközi szinten milyen kialakult formái vannak az együttmûködéseknek?
A piaci szereplõk és az oktatási intézmények együttmûködésének egyik legkézenfekvõbb módja a szakmai gyakorlat, amelyre az általunk kezelt uniós pályázati programok közül a Leonardo és az Erasmus nyújt lehetõséget. De a vállalatok és a felsõoktatási intézmények közös képzéseket is megvalósíthatnak, kihelyezett tanszékeket mûködtethetnek, vagy akár saját céges szakirány beindítása is lehetséges. Ezek a piaci szférához való közeledés különbözõ lépcsõfokait jelenthetik. De az együttmûködések akár olyan innovatív, gyorsan fejlõdõ területeket is érinthetnek, amelyek esetében a hallgatóknak nincs lehetõségük az egyetemen belül elsajátítani a szükséges szaktudást. Az ilyen esetekben a szakemberek elméleti és gyakorlati tudással is hozzájárulhatnak a programhoz, illetve céges ösztöndíjat felajánló, vagy tanulmányi versenyeket támogató szponzorként is szívesen fogadják õket, hiszen ez is egy lehetõség számukra a tehetséges diákok felkutatására, a külsõ partnerek jelenléte pedig a projekt sikere és fenntarthatósága szempontjából is kulcsfontosságú.

Milyen konkrét példát tudna erre mondani?
Több száz cég fogad hazánkban külföldi gyakornokot. Például a Supra Vita Nyelviskola, a Kitchen Budapest, az Elmû Hálózati Kft. vagy az E.ON. Legtöbbjük évek óta rendszeresen dolgozik együtt a hallgatókkal, hiszen magas szintû idegennyelv-tudással rendelkeznek, és eltérõ üzleti kultúrát hoznak a vállalkozás életébe, ezáltal nyithatnak a nemzetközi piac felé.
Egy más típusú együttmûködésre példa az ELTE koordinálásával megvalósult nyári iskola, amelyet szoftvertechnológia területén szerveztek, és ahol elõadást tartottak a Microsoft Research, a Google, a Morgan Stanley, illetve az Ericsson Magyarország munkatársai is. A hallgatók számára a vendégelõadók hitelessége mellett nagyon fontos tényezõ volt a kapcsolatépítés, amit a vállalati szakemberekkel történõ találkozás és a céglátogatások is segítettek.
Vagy említhetem a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítványt. Õk olyan tananyagot vettek át olasz partnereiktõl, amely támogatja a kis- és középvállalkozások nemzetközi stratégiáinak kidolgozását.

2013. november 12-én Budapesten kerül megrendezésre az „Üzlet és felsõoktatás a 21. században - versenyelõny a nemzetközi felsõoktatási együttmûködések révén” címû konferencia a Tempus Közalapítvány szervezésében.

Az egynapos konferencia célja, hogy áttekintsük a cégek és felsõoktatási intézmények közötti nemzetközi együttmûködési lehetõségeket, külön hangsúlyt helyezve az együttmûködés azon formáira, amelyek kis- és középvállalatok, valamint nagyvállalatok számára különösen vonzóak lehetnek. A rendezvényen számos hazai és külföldi jó példával, sikeres projekttel szeretnénk illusztrálni az üzleti szféra és a felsõoktatás sikeres együttmûködésének lehetõségét és hasznát. A konferenciára cégek és egyetemek, fõiskolák képviselõit egyaránt várjuk. A rendezvényen lehetõség nyílik személyes kapcsolatfelvételre is az érintett felek között.

További információk

Hogy látja, a munkáltatók valóban értékelik, ha valaki külföldi tapasztalattal rendelkezik?
A munkaerõpiacon folyamatosan erõsödõ elvárás a magas szintû nyelvtudás és a nemzetközi trendek ismerete. Ennek is szerepe van abban, hogy tavaly 4500 magyar felsõoktatási hallgató töltött legalább három hónapot Európa különbözõ országaiban az általunk kezelt pályázati programok segítségével. Tapasztalataink szerint a tanulmányútra vagy szakmai gyakorlatra utazó fiatalok nem véletlenül jelentkeznek a programra: céltudatosak, elhivatottak, tájékozottak. Olyan releváns nemzetközi szakmai tapasztalatgyûjtés a céljuk, amellyel érvényesülni tudnak a hazai álláspiacon. A külföldön töltött idõszak alatt vitathatatlanul sokat fejlõdik az ösztöndíjasok nyelvtudása, és a multikulturális környezetnek köszönhetõen rugalmasabbá, elfogadóbbá válnak, könnyebben kezelik a problémás helyzeteket. Ezek a tulajdonságok mindenképp értékeket képviselnek a munkáltatók szemében.
Fontos megemlíteni, hogy ezeknek a készségeknek a bemutatására kiválóan alkalmas az Europass önéletrajzforma, amely a cégek szempontjából megkönnyíti a kiválasztás és a toborzás folyamatát, a pályázó számára pedig lehetõvé teszi a korábban tanultak és tapasztaltak pontos bemutatását, a külföldi tanulmányok és gyakorlatok részletezését.

Mit tud tenni a Tempus Közalapítvány az együttmûködések ösztönzése érdekében?
Az elmúlt 17 év alatt kiterjedt kapcsolatrendszert építettünk ki, különösen a felsõoktatás területén. Például ha egy cég külföldrõl fogadna gyakornokot, felhívását 32 ország nemzeti irodájához juttatjuk el, és természetesen a máshol meghirdetett gyakornoki pozíciókat mi is elérhetõvé tesszük a magyar fiatalok számára.
Ezen kívül rendezvényeinkkel és kiadványainkkal felhívjuk a cégek, vállalkozások figyelmét az együttmûködési lehetõségekre. Olyan, már megvalósult jó gyakorlatokkal, innovatív kezdeményezésekkel ismertetjük meg a gazdasági és oktatási szféra képviselõit, amelyek segítségével új partnerségek alakulhatnak ki. Novemberben például nemzetközi példákat bemutató szakmai konferenciára és fórumra várjuk cégek és felsõoktatási intézmények képviselõit, akiknek egymásra találását segíti a www.gyakornokkereso.hu weboldalunk, illetve a hamarosan elérhetõvé váló szakmai gyakorlati helyeket összegyûjtõ adatbázisunk is.

 

Forrás: Figyelõ

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret