Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Járhatóbb út a fiatal pályakezdõk számára

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja koordinátorként vett részt a Járható út – Lehetõségek a pályakezdõk munka világába történõ beilleszkedésére címû nemzetközi projektben. A partnerség célja egy útmutató összeállítása volt, ami mind a szakemberek, mind a pályakezdõk számára nyújt hasznos és aktuális információkat.

A projekttel kapcsolatban Némethné Vidovenyecz Éva, a program koordinátora válaszolt kérdéseinkre.

Intézményük nagyon aktív a pályázás terén, sok nemzetközi projektben vettek és vesznek részt, gyakran hallani sikeres programjaikról. Honnan a kedv és a lendület mindehhez?

Valóban, nem mondhatom, hogy gyerekcipõben jár nálunk a dolog, hiszen a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ igazgatója, Dr. Nagy Ágnes, nagyon támogatja ezeket a kezdeményezéseket, az innovatív ötleteket, így az évek során kialakult a pályázás menete a hivatalban. Általában fontosnak tartjuk, hogy a munkaügyi és a képzési területet egyaránt erõsítsük pályázatainkban, ezért volt fontos számunkra, hogy a német szakképzõ intézményt is be tudjuk vonni a partnerségbe.
Emellett a pályakezdõk munkaerõ-piaci helyzetének javítása kiemelt prioritás az Európai Unióban és Magyarországon is. Európai szinten a teljes népesség munkanélküliségi rátájának a duplája a fiatal korosztályba tartozóké, ez pedig Békés megyében évek óta a két és félszerese. Tehát összedugtuk a fejünket a kollégáinkkal, hogy amellett, hogy természetesen vannak eszközeink a fiatal pályakezdõk támogatására, mi az a plusz, amit ezen felül tenni tudunk. Fontos számunkra, hogy ne csak azt nyújtsuk, ami a törvényi szabályozás alapján elõírt dolgunk, hanem valamivel adjunk többet, és próbáljuk az emberi oldalát megfogni a dolgoknak.

Ezek szerint egyrészt európai, másrészt erõs helyi igény van ilyen programokra?

Igen, így van. Illetve mi alapvetõen arra törekszünk, hogy ne csak akkor foglalkozzunk az ügyféllel, amikor már álláskeresõként a rendszerben van, hanem próbáljuk meg az elõtte lévõ úton, tehát a pályaorientációban, a pályadöntések meghozatalában is segíteni. Ezért vannak pályaválasztási vásáraink (PÁV) is, ahol iskolákkal együttmûködve dolgozunk ezen.

A projektben részt vevõ partnerek nagyon különbözõ országokból jönnek, egy portugál pályakezdõ fiatal helyzete sok tekintetben eltér egy németétõl. Mit lehetett tanulni egymástól?

A német partnernél az általuk már régóta alkalmazott duális szakképzés rendszerét, ennek lépéseit igyekeztük megismerni. Fõleg a munkáltatókkal való kapcsolattartás gyakorlata az, amibõl a saját kollégáink is sokat tanulhatnak. A portugál partnernél ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a pályaorientációt és a lemorzsolódást csökkentõ programokat a szakképzõ iskolákkal együttmûködve, egy programon belül valósítják meg, ami azért fontos, mert a portugál munkaügyi rendszer a hazaihoz nagyon hasonlóan mûködik. Az angol partner esetében pedig nagy hangsúly van a lemorzsolódás megakadályozásán. Náluk ezért kizárólag ezt a területet célzó programok vannak, amelyek rendkívül kidolgozottak és fõleg szakképzés-orientáltak, azt célozzák, hogy a hiányszakmákra oktassák azokat a fiatalokat, akik valami miatt kiestek a képzésbõl, hogy ne vesszenek el.
Tehát összességében rengeteg dolgot láttunk, tudtunk elsajátítani, amik bennünket elõrevisznek. A látogatások során tapasztaltakat beépítettük a saját tevékenységeinkbe is. Például a portugál partnernél látottak alapján az általunk rendezett PÁV-on két éve bevezettük egy üzenõfal használatát, amin a gyerekek nekünk üzenhetik meg, hogy szerintük min kellene változtatni vagy javítani. Vagyis ebben a pályázatban olyan jó gyakorlatokat, módszereket ismerhettünk meg, amelyek alapját képezhetik egy késõbbi innovációfejlesztést célzó projektnek is.

A projekt keretében készült egy útmutató kiadvány szakemberek és a fiatal pályakezdõk számára. Kaptak már visszajelzést errõl, használták-e mások?

A projektben alapvetõ elvárás az elektronikus kiadvány összeállítása volt magyar és angol nyelven, mi azonban nyomtatott formában is kiadtuk. Röviddel a projekt lezárása után a pályaválasztási vásárunkra már vittük nyomtatott formában, ahol a szegedi kollégáink a Nemzeti Pályainformációs Központból kértek is saját használatra több példányt. Az elektronikus kiadvány bárki számára letölthetõ, a nyomtatott verzió a kirendeltségeinken áll rendelkezésre helyben olvasásra, továbbá az EURES tanácsadók használják nap mint nap, és küldtünk iskoláknak is. Pozitív visszajelzés érkezett a felettes szervünktõl, a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól is. Õk, többek között például, egy találkozó során megmutatták a kiadványt külföldi kollégáknak, akik ezután megkerestek minket, hogy a projekt részleteirõl érdeklõdjenek.

Említette, hogy a késõbbi projektjeikbe szeretnék beépíteni a tapasztalataikat. Vannak is már konkrét terveik?

A jelenlegi Erasmus+ pályázati ciklusban a program folytatását tervezzük. Mivel van rá mód, a Békés Megyei Kormányhivatal pályázik, ami nagyon nagy lehetõséget ad számunkra, mert a kormányhivatal révén rengeteg intézménnyel és szakigazgatási szervvel bõvültünk, akikkel eddig inkább informális kapcsolatban álltunk. Így egyrészt egy stratégiailag még jobban felépített pályázatot tudunk benyújtani, illetve az eredményeket más formában, más keretek között is tudjuk majd terjeszteni.

A projekt 2014-ben Nemzetközi együttmûködési kultúráért nívódíjat kapott a Tempus Közalapítványtól.

 

Az interjút készítette: Plántek Lea