Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Leonardós mesterek

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége 1998 óta vett részt a Leonardo programban. Tanár továbbképzésekre, tanulmányutak szervezésére, illetve fiatal dolgozók külföldi szakmai gyakorlatára pályáztak, 2011-ben és 2014-ben pedig mobilitási tanúsítványt is elnyertek. Jelenleg egy kőműves tehetséggondozó program megvalósításán dolgoznak, amely a korábbi leonardós tapasztalataikra épül. Az elmúlt csaknem 20 évről Pete Zoltánnal, az ÉVOSZ ügyvezető igazgatóhelyettesével beszélgettünk.

   

Melyik volt a legemlékezetesebb projektjük?

Mindegyiknek megvolt a maga érdekessége, erénye. Több száz tanár és oktató vett részt a továbbképzéseinken, és nagyszerû érzés volt látni az elégedettségüket. A német duális képzés fontos elemét jelentõ, de sajnos a hazai képzésbõl hiányzó, ún. üzemen kívüli gyakorlati képzõközpontok felszereltsége, az ott folyó oktatás magas szakmai színvonala, valamint az oktatók felkészültsége és kiváló pedagógiai érzéke a továbbképzések résztvevõi számára élvezetessé és emlékezetessé tették a projekteket, és a kollégák szinte „kikövetelték” az újabbak szervezését.

A fiatal dolgozók programjaiban pedig mindig akad egy-két rendkívüli személyiségû résztvevõ. Esetükben öröm látni, hogy a projektek adta lehetõségekbõl milyen sokat tudnak profitálni. Az elmúlt évek egyik legnagyobb eredménye a francia Les Compagnons du Devoir-ral megvalósított együttmûködés, melynek köszönhetõen sokan kint tanultak tovább, és a Compagnon, azaz a mester címet is megszerezték.

 

Melyek voltak a legnagyobb sikereik az elmúlt 20 évben?

Büszkeséggel töltött el, amikor a külföldi gyakorlat során elsajátított többlettudásnak köszönhetõen egy-egy fiatal jó eredményt ért el a szakmai versenyeken. 2015-ben például a WorldSkills versenyek történetében elõször kaptak aranyérmet magyar asztalosok, akiknek szakmai felkészítésében az egyik korábbi leonardósunknak kulcsszerepe volt.

A hazai és külföldi elismerések mellett sikernek könyvelem el, hogy nemzetközi tapasztalataink alapján kõmûvesek és ácsok számára gyakorló munkafüzeteket készítettünk, melyeket számos iskolában alkalmaznak. A német tapasztalatok pedig hozzásegítettek, hogy összeállítsuk a szárazépítõ szakma SZVK-ját (Szakmai és Vizsgakövetelmények), és önálló szakmaként ismertessük el.

 

Milyen hosszú távú hatásai vannak ezeknek az együttmûködéseknek?

A fiatal dolgozók estében jó néhányuk élete teljesen más irányba haladt tovább: szakmailag sokkal sikeresebbek és elégedettebbek lettek. Akik a Compagnon mesterképzését végigcsinálták, egészen más  lehetõségekhez jutottak. Tudásuk és képességeik alapján magas színvonalú szakmai munkákat tudnak vállalni, és hazatérve sikeres vállalkozóként dolgoznak.

Habár a tanárok és oktatók esetében ilyen közvetlen hatásról nem beszélhetünk, a kollégák tudása és szemléletmódja is tovább fejlõdött, és az új ismereteket oktatói munkájukban  nagyszerûen tudják hasznosítani. A külföldi továbbképzéseknek köszönhetõen egy jól mûködõ „hálózat” jött létre a partner intézmények között, és számos olyan szakmai és baráti kapcsolat alakult ki, ami hosszú távon fennmaradt.

 

Koordinátorként mik a legfontosabb élményei és tapasztalatai?

Projektjeinkbõl magam is nagyon sokat profitálhattam. Számos külföldi partnerrel, köztük a fiatalokat fogadó építési vállalkozókkal, illetve a különbözõ gyakorlati képzõközpontok munkatársaival ismerkedhettem meg. Emellett a tanártovábbképzõ projektek során számos, szakképzést érintõ, a tanárokat és oktatókat foglalkoztató problémáról szereztem tudomást, ami a szakmai munkámhoz is hasznos segítséget nyújtott.

 

Az interjút készítette: Gyõrpál Zsuzsanna

Fotó: Shutterstock