Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Felnőttek munka alapú tanulása

Az Európai Unió egyik kiemelt célja, hogy a munka alapú tanulás az európai szakképzési rendszerek alappillérévé váljon. Erősíteni kell a szakképzés munkaerőpiaci relevanciáját annak érdekében, hogy a gazdaság növekedésének ne legyen akadálya a szakképzett munkaerő hiánya.

 

A foglalkoztatási szervként is eljáró Békés Megyei Kormányhivatal is azzal szembesül, hogy az egyre több területen megjelenő munkaerőhiány kezelése nehézségekbe ütközik, mert a szakképzési rendszer jelenleg nem mindig ad kellően hatékony és gyors választ a gazdaság igényeire. A probléma kezelésére a Békés Megyei Kormányhivatal két magyarországi, egy finnországi, egy olaszországi és egy németországi partnerből álló konzorciumban valósította meg 2015. december 1. és 2017. november 30. között a Work-based Learning in CVET – Munka alapú tanulás a felnőttképzésben című Erasmus+ stratégiai partnerségi projektjét.

 

A partnerség finn, német és olasz modellek alapján dolgozta ki a felnőttek szakképzésében EU-s szinten is alkalmazható – az EQAVET követelményeivel összhangban álló – munka alapú képzés komplex módszertanát. A kézikönyvben elérhetőek a munka alapú tanulás megszervezésének folyamatleírásai, az alkalmazható jó gyakorlatokra vonatkozó ajánlások, a kapcsolódó iratminták és a képzésben közreműködők feladatai is. A kiadvány részletesen bemutatja a felnőttek szakképzésében alkalmazott munka alapú tanulási folyamatból azokat a – minőségbiztosítás szempontjából meghatározó – folyamatelemeket, módszereket is, melyek összhangban vannak a munka alapú képzés minőségi megszervezésének építőelemeivel (az EQAVET irányelvek alkalmazásával).

 

A kulcselemek között szerepel többek között a tanulási eredmény alapú képzéstervezés, a képzésben együttműködő képzőhely és képzőintézmény, valamint a képzésben résztvevők között megkötendő háromoldalú megállapodás, a felek folyamatos kapcsolattartása, a szükséges humán-erőforrás biztosítása (pl. képzőhelyi instruktor, képzőintézmény mentortanára), az előzetes tudás felmérése és az azon alapuló egyéni tanulási utak tervezése, az elért tanulási eredmények folyamatos értékelése (hallgatói önértékelés is) és a képzési folyamatokba történő beavatkozás.

 

A projektben a módszertant a gyakorlatban is teszteltük munkaviszonyban álló, képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőtt munkavállalók és iskolai rendszerű képzésben tanulók részvételével.

 

A komplex módszertan alkalmazásával megkönnyíthető a tanulás és a munka közötti átmenet, általa a képzést befejezők könnyebben el tudnak helyezkedni. A projekt keretében kidolgozott, elsőként Magyarországon, Békés megyében kipróbált módszertant egész Európában tudják alkalmazni azok a szakképzést folytató szervezetek és munkáltatók, akik be szeretnék vezetni a munka alapú tanulást, illetve azok is, akik fejleszteni szeretnék a munka alapú tanulási rendszerüket.

 

A módszertani kézikönyv magyar, angol, német, olasz és finn nyelvű változata, a munka alapú tanulás dokumentálását támogató a webes és mobil applikáció is elérhető a projekt weboldalán:

wbl.hu/wbl

 

SZABÓ ISTVÁN
képzési szakügyintéző
Békés Megyei Kormányhivatal, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, Munkaerőpiaci Osztály