Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Projektarchívum

Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás

Léteznek-e, valóban szükségesek-e új munkaerőpiaci készségek? Hogyan reflektál a változó igényekre a képzési kínálat?

Milyen hatékony módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, motivációs és értékelési technikákat alkalmaznak a felsőoktatási oktatók
a minőségi képzés érdekében?

Hogyan működnek együtt az intézmények a képzésfejlesztés és megvalósítás során külső szereplőkkel, a munkáltatókkal?

 

Mit díjazna a munkáltató? felhívásunk keretében olyan felsőoktatási kurzusokat kerestünk, amelyek az elméleti alapok átadása mellett sikeresen valósítják meg a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztését. A díjazott kurzusok között van jogi, gazdasági, turisztikai és informatikai kurzus, valamint egy karriertervezést támogató különdíjas tréning is. Közös vonásuk, hogy mind gyakorlatorientált, segítik a hallgatók együttműködését, kommunikációs és problémamegoldó készségeiket is.

 

A pártfogás gyakorlata - Kortárssegítő program javítóintézetben és büntetés-végrehajtási intézetben

Dr. Kerezsi Klára, habilitált egyetemi docens - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

A pártfogás gyakorlata című programot először 2003 szeptemberében hirdettük meg. A Kriminológiai Tanszéken – a Kriminológiai TDK keretében – 1963–83 között már folyt hasonló tevékenység, amely nagyban hozzájárult az akkori joghallgatók pályaválasztásához, és talán a börtönpártfogolás jelenlegi intézményesüléséhez is.

Tovább a cikkre (pdf) >>

 

Turisztikai projektmenedzsment

Kökény István, adjunktus - Kodolányi János Főiskola, Turizmus Tanszék, Szállodaszervezés szakirány

A Turizmus-vendéglátás BsC alapszak - szállodaszervezés szakirányos hallgatók a képzés 6. félévében (utolsó oktatási félév) 30 órában tanulják szemináriumi keretek között (max. 35 fő/csoport) négy kreditpontért az adott tárgyat. A kurzus keretei közt egy új szálloda létesítése kapcsán olyan feladatokat kapnak, melyek megoldása során konkrét szakmai, vállalkozói és üzleti szituációkat szimuláló esettanulmányokon keresztül tekinthetik át, és komplex módon alkalmazhatják a felsőfokú tanulmányaik folyamán tantárgyi tagolásban elsajátított szervezési, gazdálkodási, pénzügyi, stb. ismereteiket, és a gyakorlatban fejleszthetik vezetési-irányítási képességeiket.

Tovább a cikkre (pdf) >>

 

Komplex vállalati tervezés

Dr. Koppány Krisztián PhD - Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási és Menedzsment alapszak, Controlling szakirány

A Komplex vállalati tervezés című kurzus a Controlling szakirány tantárgy struktúrájának szerves része, a szakirány-koncepció megvalósulásának kulcseleme. A kurzus célja és tartalma a szakirány jellemzőinek megismerése után érthető meg teljesen.

Tovább a cikkre (pdf) >>

 

Alkalmazásfejlesztés Android és iOS platformra

dr. Karacs Kristóf  - dr. Oláh András, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológia Kar

A kurzus célja kettős, egyrészt, hogy betekintést nyújtson a mobileszközökön történő szoftverfejlesztésbe; másrészt, hogy a kurzust elvégző hallgatók számára olyan gyakorlati alapkészséget és jártasságot biztosítson, ami lehetővé teszi a hallgatók becsatlakozását különböző kutatási és alkalmazásfejlesztési feladatokba.

Tovább a cikkre (pdf) >>

 

Karriermenedzsment  az álláskeresés lépései

dr. Kiss István – Forgó Melinda – Baumstark Beáta – Karsai Szilvia, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Karriermenedzsment kurzusának fő célkitűzése, hogy az Egyetem hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A tanegység teljes egészében a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket tartalmazza, melyeket folyamatosan naprakészen tartunk, továbbá a piac részéről érkező tapasztalatokat is beépítjük a tematikába.

Tovább a cikkre (pdf) >>

 

Vissza a főoldalra >>