Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Hírek

Művészek a gazdaságban – nemzetközi tréning a KIKK-nél

Európai együttműködés keretében hét ország művészei, valamint helyi cégek bevonásával május végén egyhetes tréninget tartottak Pécsett annak érdekében, hogy elősegítsék a művészeti tevékenység, valamint a gazdaság együttműködését.
Művészek a gazdaságban – nemzetközi tréning a KIKK-nél

A Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 2014-ben csatlakozott a „Break In the Desk” című Erasmus Plusz pályázathoz, amely három éves kifutása alatt hét ország tíz partnere (szervezetek, egyetemek, művészeti tevékenységgel foglalkozó képzési helyek) között hoz létre konzorciumot annak érdekében, hogy a művészek aktívan vegyenek részt nem művészeti tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, vállalatok munkájában, és tevékenységükkel segítsék a vállalatok termelékenységét, versenyképességét.

 

Szeretnénk kimozdítani a művészeket a komfortzónájukból és abban támogatni őket, hogy a tudásukat, tehetségüket szélesebb körben is kamatoztassák” – mondja Keresnyei János, a KIKK Egyesület elnöke. A projektet egy kutatással kezdték, amelyben felmérték, hogy a résztvevők milyen kompetenciákkal rendelkeznek a művészeti tevékenységen kívül, illetve miben szeretnének fejlődni, hogyan látják az előrelépés lehetőségét. Most formálódik egy olyan online képzési platform, amibe be tudnak kapcsolódni a művészek. Pécsett a PTE Művészeti Kar doktoranduszai és hallgatói vettek részt korábban egy egynapos képzésen, ahol elsajátították a művészeti projektek tervezési módszertanát. A májusi egyhetes pécsi tréning pedig azt szolgálta, hogy minden művész végig tudja gondolni a saját projektjét, azaz, hogy milyen értéket teremt, melyek a nehézségek a megvalósítás során – tehát ne csak alkotásként, hanem projektként fogják fel művészeti tevékenységüket.

 

A tréningre 33-an érkeztek, minden országból három művész, illetve a konzorciumi partnerek képviselői. Lehetőségük volt három olyan pécsi cég képviselűjével megismerkedni – Barking Frog Entertainment, Kulturális Labor Szociális Szövetkezet és a Pécsi Orgonamanufaktúra Kft. (mindhárman a Kreatív Ipari Klaszter tagjai) -, amelyek nyitottak erre a kezdeményezésre. A művészeknek az lesz a feladatuk, hogy dolgozzanak a cégek által ismertetett üzleti kihívásokon, azaz csoportmunkában találják ki, hogy miként lehet valamilyen művészi beavatkozással megfelelni ezeknek a kihívásoknak” – teszi hozzá Keresnyei János.

 

Az idei évben még két találkozó alkalmával tesztelik az ún. breaking metodológiát, amelynek kidolgozásával várhatóan ezen a nyáron elkészülnek. Spanyolországban inkább cégekkel, míg Franciaországban közintézményekkel fejlesztik az együttműködést a projekt résztvevői.

 

Egyelőre két magyar művész, Kanis Dorottya és Szabó Klarissza vesz részt a programban, de az egész projekthez nemcsak képzőművészek, hanem előadóművészek, illetve egy zenei stúdiót működtető producer is csatlakozott. Az, hogy az együttműködések miként valósulnak meg, nagymértékben függ az egymásra találó partnerek működési területétől, az egymás iránt támasztott elvárásoktól. A cél mindenképpen az, hogy a művészi szabadság megőrzése mellett értékes produktum jöjjön létre a cégek, szervezetek megelégedésére.

 

A projekt iránt meglehetősen élénk volt az érdeklődés, így a különböző országokban a jelentkezők közül a legnyitottabb alkotókat válogatták ki. A konzorciumi partnerek részére nyitott a lehetőség a munkába való bekapcsolódásra, mint ahogy külső cégek számára is biztosítják ezt. A hazai koordináló szervezet a pécsi KIKK Egyesület, a projekt 2017 őszén zárul.

 

Szerzõ: K.T.
Forrás: Dél-Dunántúli Gazdaság, 2016. július 1.