Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Hírek

A Cedefop munkaerőpiaci elõrejelzéseiről: áttekintés, módszertan és értékelés

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2008 óta készít európai szintű, középtávú munkaerő-piaci előrejelzéseket, melyekben a készségszükséglet és –kínálat várható tendenciáira vonatkozóan fogalmaz meg becsléseket és javaslatokat.
A Cedefop munkaerőpiaci elõrejelzéseiről: áttekintés, módszertan és értékelés

A Cedefop 2012 novemberében megjelent tanulmánya (Skills supply and demand in Europe. Methodological framework) áttekinti és értékeli az elmúlt évek alatt megtett utat: nemcsak az alkalmazott módszereket mutatja be, hanem annak a folyamatnak a különböző állomásait is, melynek során kialakultak az általuk jelenleg használt mérési és előrejelzési modellek. Emellett választ ad több olyan kérdésre, melyek a projekttel kapcsolatban jogosan merülnek fel a felhasználókban.

>> Miért van szükség ilyen felmérésekre?

>> Szükséges-e külön európai szintű prognózis, amikor a legtöbb ország készít saját munkaerőpiaci előrejelzést is?

>> Mennyire megbízhatóak az így kapott eredmények?

 

Az előrejelzéseket több tényező is szükségessé teszi: az egyre gyorsabban változó munkaerő-piaci igények, az idősödõ társadalom, s azok a gazdaságossági intézkedések, melyek meghozatala megköveteli, hogy a közpénzek felhasználása hosszú távon is költséghatékony legyen.

 

A projektben részt vevő szakértők nem tagadják, hogy az EU-s szintű készségszükségleti és -kínálati előrejelzések készítése még kezdeti fázisában van. A cél először azoknak a módszereknek a tesztelése és tökéletesítése, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy pontosabb és árnyaltabb információval szolgáljanak a szakpolitikai döntéshozók számára.

 

A munkaerőpiaci változások bonyolult folyamatát számtalan tényező alakítja, emellett meglehetősen kevés összehasonlítható adat áll rendelkezésre, ezért egy ilyen EU-s szintű előrejelzés esetében egyelőre csupán a lehetséges forgatókönyvek felvázolásáról lehet szó. Ennek ellenére ezek az előrejelzések az eddigiekben – ha nem is csalhatatlanoknak, de – a változások irányát tekintve megbízhatóaknak bizonyultak, s az eredmények mind az ipar előrejelzéseivel, mind pedig a nemzeti előrejelzésekkel összhangban voltak. A visszajelzések alapján a Cedefop-előrejelzések sok ország számára fontos és korábban rendelkezésre nem álló információt biztosítanak, melyet nemcsak a szakpolitikai javaslatok elkészítésekor, hanem az országonkénti készségigény és -szükséglet kutatása és előrejelzése során is hasznosítanak.

 

A feladat rendkívül sokféle szakértelmet és nézőpontot igényel. Ezért a fogalmi keret kidolgozását és az alkalmazott módszerek fejlesztését egy olyan szakértői csoport végzi, melynek tagjai a gazdasági modellezés, a munkaerőpiac és a készség-előrejelzés területén vezető szerepet játszó intézmények munkatársai. A módszerek és eredmények megbízhatóságának ellenőrzésében emellett a Cedefop Skillsnet hálózata is közreműködik, amely több ország különböző szaktudású és tapasztalatú szakértőit fogja össze.

 

Munkaerőpiaci előrejelzések természetesen a tagállamokban is készülnek. A Cedefop előrejelzései nem helyettesíteni kívánják e prognózisokat, hanem annak a tudásnak a megosztását kívánják elősegíteni, ami a különböző rendszerek és módszerek kialakítása során keletkezett. Ez inspirációt és segítséget nyújthat az egyes országok által alkalmazott módszerek továbbfejlesztéséhez és a felmerülő kérdések megválaszolásához.

 

Forrás: Oktatásfejlesztési Observatory Központ