Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Hírek

Uniós intézkedések az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére

2013 márciusában a 27 uniós országban 5,7 millió fiatal munkanélküli volt, ebből 3,6 millió az euróövezetben. Az ifjúsági munkanélküliség aránya a 27 uniós tagállamban 23,5%, az euróövezetben pedig 24% volt, ami az előző hónaphoz képest viszonylag csekély változást, a 2012-es márciusi értékhez képest azonban 0,9, illetve 1,5 százalékpontos növekedést jelent. 2013 márciusában a legalacsonyabb arány Németországban és Ausztriában (mindkét ország esetében 7,6%), illetve Hollandiában (10,5%) volt tapasztalható, míg a legnagyobb munkanélküliségi arányról Görögország (2013 januárjában 59,1%), Spanyolország (55,9%), Olaszország (38,4%) és Portugália (38,3%) számolt be. (Forrás: Eurostat)
Uniós intézkedések az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére

Mit tesz az Európai Unió az ifjúsági munkanélküliség kezelésére?

2012 júliusában országspecifikus ajánlások célozták annak biztosítását, hogy az ifjúsági munkanélküliség továbbra is kiemelt figyelmet kapjon minden olyan tagállam politikai feladatai között, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya különösen drámai szintet ér el.

2012 decemberében az Európai Bizottság a fiatalok foglalkoztatását célzó csomagot fogadott el, hogy a segítse a tagállamokat kifejezetten az ifjúsági munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés kezelésében, a fiataloknak állásajánlatokat, oktatást és képzést kínálva (lásd IP/12/1311 és MEMO/12/938). Ez a csomag az alábbiakat tartalmazza:

 

 

  • Javaslattétel egy tanácsi ajánlásra, amely bevezeti az ifjúsági garanciát
  • A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere
  • A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlást 2013. április 22-én fogadta el az EU Miniszterek Tanácsa (lásd: MEMO/13/152). Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzák létre az ifjúsági garancia mielőbbi megvalósításához szükséges struktúrákat. A Bizottság hamarosan további kezdeményezésekkel áll elő a tagállamok támogatására az ifjúsági garancia rendszerének kialakítására tett erőfeszítéseikben.

 

Mi az az ifjúsági garancia?

Az ifjúsági garancia ausztriai és finnországi tapasztalatokon alapul, célja pedig annak biztosítása, hogy a fiatalok (25 éves korig) minőségi állásajánlatokhoz, továbbképzéshez, gyakorlati képzéshez vagy szakmai gyakorlathoz jussanak a hivatalos oktatási rendszerből való kilépésüktől vagy munkanélkülivé válásuktól számított négy hónapon belül. Az ifjúsági garancia az egyik legfontosabb és legsürgősebb reform az ifjúsági munkanélküliség kezeléséhez és az iskolapadból a munka világába történő átlépés hatékonyabbá tételéhez.

 

Milyen előnyöket kínál a mobilitás a fiatalok számára?

Igen nagy a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező országok között. 2013 márciusában a legalacsonyabb rátákat Németországban és Ausztriában (mindkét országban 7,6%), valamint Hollandiában mérték (10,5%), a legmagasabbat pedig Görögországban (59,1% 2013 januárjában), Spanyolországban (55,9%), Olaszországban (38,4%) és Portugáliában (38,3%).

Ugyanakkor a legutóbbi Európai Álláshelyfigyelő jelentés szerint még mindig közel 2 millió betöltetlen állás van Európában, részben azért, mert az álláskeresők nem rendelkeznek a munkaadók által elvárt készségekkel. A jelenlegi magas munkanélküliség és a tagállamok közötti jelentős eltérések mellett a munkaerő mobilitása fontos szerepet tölthet be a recesszió sújtotta országok munkanélküliségi szintjének enyhítésében, ugyanakkor elősegíti a készségbeli hiányosságok orvoslását és más tagállamokban kínált állások betöltését.

Mindemellett a más tagállamokban vállalt munka továbbra is az adott egyének személyes döntése marad.

 

Mit javasol a Bizottság a fiatalok mobilitásának elősegítésére?

Az Európai Bizottság 2012 novemberében úgy döntött, hogy fejleszti és modernizálja az EURES-t, az európai álláskeresési mobilitás hálózatát (lásd IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Az a cél, hogy az álláskeresők könnyebben felvehessék a kapcsolatot a meghatározott készségeket kereső munkaadókkal, hogy a program rávilágítson a hiánykészségekkel küszködő szektorokra és szakmákra, és támogassa a fiatalokat célzó mobilitási rendszereket.

Az új Erasmus+ program keretében négymillióan, főként fiatalok, kapnak támogatást 2014–2020-ban külföldi tanuláshoz, tréninghez vagy önkéntes munkához, míg a jelenlegi EU mobilitási programokban mindössze 2,5 millió a kedvezményezettek száma. Ez a nemzetközi tapasztalat elősegíti a készségfejlesztést és a munkavállalási esélyeket. Az Erasmus+ teljes, várható költségvetése kb. 14,5 milliárd euró – ez 40%-kal magasabb a jelenlegi, hasonló programok büdzséjéhez képest.

Az egész életen át tartó tanulás programja jelenleg az alábbi programokon keresztül támogatja a tanulmányi mobilitást: Erasmus (felsőoktatás), Leonardo da Vinci (szakképzés), Comenius (iskolák) és Grundtvig (felnőttoktatás). Az Erasmus és a Leonardo da Vinci program együttesen évente mintegy 140 000 munkahelyet biztosít vállalatoknál és egyéb szervezeteknél (lásd IP/12/379).

 

További részletek

Forrás: Európai Bizottság