Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Verseny a jövõért

Köztudott, hogy a versenyszellem növeli a teljesítményt és a kreativitást. De hogyan lehet egy verseny által társadalmi hatást gyakorolni? Mi történik, ha egy cég problémájával összezárunk felsõoktatási hallgatókat egy napra és azt mondjuk nekik: Innovate or die?

Nemzetközi együttmûködések keretében sok olyan projekt született tavaly az Erasmus+ programban, mely jó gyakorlatok cseréjét vagy innovatív tartalmak fejlesztését tûzte ki célul.

Ezek az úgynevezett stratégiai partnerségek. Egy magyar és egy spanyol koordinációjú nyertes projekten keresztül mutatjuk be, hogy lehet újszerûen alkalmazni a verseny módszerét és ezzel milyen eredményeket lehet elérni.

 

Az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípus célja, hogy innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, terjesztésével és alkalmazásával lehetõséget biztosítson az oktatás minõségének fejlesztésére. A 2014-es pályázati évben a felsõoktatási nyertesek között találjuk a Pannon Egyetem vezette, hat partnerbõl álló konzorciumot, valamint egy spanyol koordinációjú projekt egyik partnereként a Budapesti Gazdasági Fõiskolát.

Ezek a nagy ívû nemzetközi együttmûködések az innovatív szakmai tartalom és az oktatás minõségének fejlesztése mellett kiválóan alkalmasak a nemzetközi kapcsolatok építésére is. A projektek fõ cél kitûzései között szerepel a vállalkozói, illetve vezetési kompetenciák és készségek erõsítése, az oktatási szemlélet megújítása, új képzési módszerek biztosítása és az oktatás és képzés, illetve a munka világa közötti kapcsolat erõsítése. A módszer, amelyen keresztül bevonják a hallgatókat és tanulókat a projekt céljainak megvalósításába, közös a két projektben. A hallgatóknak szakmailag elõre kidolgozott versenyek során kell megoldásokat találniuk akár céges, akár társadalmi problémákra, használva kreativitásukat és tudásukat.

 

Versenyezz értünk, versenyzünk érted!

Az Erasmus+ program lehetõséget teremt együttmûködésekre cégek és oktatási intézmények között. A cél, hogy a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók minél közelebb kerüljenek a munkaerõpiac szereplõihez, a cégek pedig kapcsolatba lépve a hallgatókkal, valós igényeiket kommunikálhassák a felsõoktatás felé, valamint valós tapasztalatokon alapuló tudással álljanak rendelkezésre a hallgatók számára. A közös gondolkodás és a problémák közös feltárása mindkét fél számára elõnyös.

A BGF magyar partnerként vesz részt a Hands on Entrepreneurship for Higher Education címû projektben (HEHE). A projekt disszeminációs tevékenységeinek egyike a május 8-án Bilbaóban és az október 8-án Budapesten is megrendezett Innovate or die! day címû verseny. A különbözõ felsõoktatási intézményekbõl – meghívásos alapon – érkezõ hallgatók jellemzõen ötfõs csapatokban egy napon keresztül a hazai piacon mûködõ cégek valós problémáinak megoldásán dolgoztak, majd a nap végén prezentálták ötleteiket. A zsûri által legjobbnak tartott megoldást díjazták. A zsûrit a feladatokat kiíró vállalatok (Budapesten a Nemzetközi Bankárképzõ Központ Zrt., a K&H Bank, a KKV Klaszterház Zrt., valamint a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.) vezetõi alkották. A Bilbaóban rendezett ugyanilyen esettanulmányi versenyen az egyik céges partner, amely a problémát „szállította”, az IKEA volt. A svéd vállalatnak ugyanis már régóta fejtörést okoz, milyen eszközökkel, hogyan lehet elérni, hogy az alacsony árhoz ne kapcsolódjon a fogyasztóban az alacsony minõség.

2016 áprilisában a HEHE projekt keretében ismét meghirdetésre kerül a már mindenki számára nyitottá váló Innovate or die! day címû verseny. Tasi Péter, a projekt szakmai koordinátora elmondta, terveik szerint a projekt lezárulta után is évente megrendezik majd a versenyt, céges támogatókat is bevonva a megvalósításba.

 

Szociális innováció és társadalmi vállalkozás

A Pannon Egyetem jelenleg futó International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners (I-SICS) címû 2014-ben indult, három éves nyertes projektje egy nemzetközi társadalmi innovációs verseny köré épül. A projektet az teszi izgalmassá, hogy a partnerek és a célcsoportok köre nagyon sokszínû. Ide tartoznak a verseny résztvevõi, a társadalmi csoportok, melyek problémáinak megoldására az innovációs ötletek irányulnak, valamint azok a szervezetek, csoportok vagy egyének, akik a problémák megoldásában részt vesznek.

A projekt elsõ lépéseként születik egy jó gyakorlatokat összefoglaló tanulmány a felsõoktatási hallgatók számára világszerte szervezett tanulmányi versenyek megvalósításának módszertanáról, illetve a társadalmi innovációt megvalósító projektek témáiról. Ezt követõen kerül sor a nemzetközi projekteket bemutató versenyre és ennek elõzetes, regionális fordulóira. Országonként legalább 15 versenyzõ vesz részt a megmérettetésen, akik közül minden országból a legjobb 3, azaz így összesen 18 hallgató vesz részt a nemzetközi fordulón. A versenyt mentorok segítik, és szakmai zsûri véleményez. Magáról a versenyrõl és annak módszertanáról készül egy szakmai leírás és szervezési útmutató, mely egyfajta versenykalauzként másoknak is segít hasonló tanulói/hallgatói versenyek megszervezésében. Ennek célja, hogy késõbb mindenki által használható legyen ez a módszer.

A felsõoktatási intézmények egyre tudatosabban fordulnak a hallgatók vállalkozókészségének fejlesztése felé, felismerve, hogy ezeknek a készségeknek jelentõs szerepük van a munka világában. Számos módszer létezik erre, ezek egyike a verseny. Az intenzív, kihívásokat rejtõ inkubációs helyzetben az ötletek és a tudás gyors megoldásokat szülhetnek olyan problémákra is, amelyek máskor fejtörést okoznak. A közös gondolkodás és a jó gyakorlatok ismerete elvezetheti a hallgatókat olyan innovatív megoldások irányába, amik hosszú távon az adott területen segítik a fejlõdést, és ösztönzik társadalmi vállalkozások létrejöttét.

 

A projektekkel kapcsolatos további információk, érdekességek az alábbi honlapokon olvashatók:

http://isics.gtk.uni-pannon.hu/

http://bgf.hu/projects/hehe

http://www.innovateordiebudapest.hu/

http://handsonentrepreneurship.eu/

Széll Adrienn
Tempus Közalapítvány

 

„Az EU 2020 stratégiája kiemeli a kreativitás, az innovativitás és a vállalkozói készségek beépítésének szükségességét az oktatásba, és számos olyan programot kínál, amelyek hozzájárulhatnak Európa vállalkozói és innovatív képességeinek erõsítéséhez. Szükség van arra, hogy a fiatalok vállalkozói gondolkodásmódját serkentsük, mint ahogy arra is, hogy a vállalkozások számára kedvezõbb közeget teremtsünk, mivel az EU nem aknázza ki teljes mértékben vállalkozói adottságait. Az oktatásnak fontos szerepet kell játszania az európaiak vállalkozói kulcskompetenciáinak fejlesztésében.”

(Hands on Entrepreneurship for Higher Education)