Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Végzett diákjainkat szívesen alkalmazzák a magyarországi KKV szektorban

Gépészet és elektronika-elektrotechnika szakmai gyakorlaton vettek részt a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnázium tanulói.

 

22 évre visszatekintõ múltja van a pécsi Zipernowsky Károly Mûszaki Szakgimnázium és osztrák partnere kapcsolatának. Mindkét iskolában gépész és elektronikai tárgyakat oktatnak. Naszári László, az iskola szakmai igazgatóhelyettese és a projekt koordinátora szerint azért nyerhettek nívódíjat, mert nem az Erasmus+ program célkitûzéseit próbálták adaptálni valamilyen ötletre, hanem az iskola céljai találkoztak az Erasmus+ program elveivel.

 

Hat gépészet, illetve elektronika-elektrotechnika szakmát tanuló diákjuk vett részt szakmai gyakorlaton Ausztriában. A projektben a diákok önállóságra nevelése hangsúlyos helyen szerepelt. Miért érezték ennek szükségét?

Az önállóság, a felelõsségtudat kialakulásához vezetõ úton minden lehetséges módon támogatjuk a diákjainkat, mert úgy gondoljuk, ennek az iskolai élet után is nagy hasznát veszik majd: önállóan keresnek munkát, és a munkahelyükön bizonyos folyamatokat önállóan szerveznek és valósítanak majd meg. Erre a projektben is odafigyeltünk, fontos volt számunkra, hogy tudjanak vonatjegyet venni, menetrendet értelmezni, megismerjék az utasbiztosítások fajtáit, és kössenek biztosítást. Természetesen ehhez minden segítséget megadtunk, de a kivitelezést ezek alapján saját maguknak kellett megvalósítaniuk, mert jobban fognak boldogulni az életben is, ha önállóan intézkednek saját ügyeik érdekében.

 

Hogyan tudták kivitelezni, hogy a diákok tanmûhelyben és üzemi körülmények között is gyakorolhassák a szakma fogásait?

Számunkra fontos az iskola és az üzemek összhangjának a kialakítása. Úgy véljük, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatot igazán csak üzemi körülmények között szerezhetnek, így válhatnak a hozzánk kerülõ diákokból valóban jó szakemberek. A bregenzi iskola rendkívül szoros kapcsolatban áll a környezõ üzemekkel. Tõlük kapják a mûhelyükben lévõ berendezések, gépek túlnyomó részét is. Ennek köszönhetõ, hogy a diákok nemcsak az iskolai tanmûhelyben végeztek gyakorlatot, hanem a cégek valódi ipari termelõüzemeiben is. Ez olyan magas fokú precizitást, felelõsségtudatot ültetett el tanulóinkban, ami a jelenlegi magyar szakközépiskolai oktatási rendszerben csak különleges esetekben valósulna meg.

 

A diákok már a mobilitásuk alatt is valamilyen terméken dolgoztak. Mi volt ezzel a céljuk? Milyen területeken tudták hatékonyan felhasználni a tárgyakat?

A szakmai gyakorlat programját úgy alakítottuk ki, hogy egyrészt gyakorlati ismeretekhez jussanak a diákjaink, másrészt munkájuk eredményeképpen az oktatásban is használható termék készüljön el. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy ezek hasznos, mûködõképes tárgyak legyenek, mert ezeknek a látványossága és egyszerûsége a tananyagot közelebb hozza a diákokhoz. Egy-egy rövid, fontos témát dolgoztak fel, és azt emelték ki belõle, azt látták el illusztrációval, modellel, metszettel, amit nehezebb volt megtanulniuk. Ezért mi tanárok is megtudhatjuk, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, milyen módon lehet a diákok számára érthetõbben magyarázni ezeket a témákat. A termékeket kiállítottuk a folyosón, ahol minden nap láthatják a diákok. Egyfajta reklámok ezek, ha nem is koncentrálunk rájuk, a tudatalattinkba beég. Ezt a tanítványaimmal a kismegszakítót bemutató vitrin esetében ki is próbáltam, több részletre emlékeztek a kiállított tárgyaknak köszönhetõen. Az ötlet egyébként már nagyon régi, a vitrinekben lévõ eszközök az iskolában tanított tárgyakhoz kötõdnek. A tartalmuk idõnként elavul, ezért felújítjuk õket, az idõszerû tananyaghoz igazítjuk. De a kiállítást a diákok hozzák létre, saját kezük munkáját állítjuk ki, ezért megbecsülik, vigyáznak rá, és az érettségi találkozók alkalmával is megnézik õket. Büszkék rá, hogy az iskola értékeit õk is gyarapították.

 

Hogyan tudnak elhelyezkedni a végzett diákok?

Végzett diákjainkat szívesen alkalmazzák a magyarországi KKV szektorban, mert ezek a cégek általában nem ugyanolyan termék nagy sorozatú gyártásával foglalkoznak, hanem a cég profiljába vágó egyedi megrendeléseik vannak. Ezek elkészítéséhez megfelelõ elméleti háttértudással rendelkezõ gyakorlati szakemberekre van szükség. Egyik résztvevõnk jelenleg egy olyan cégnél dolgozik mûszerészként, ahol saját fejlesztésekkel világszínvonalú termékeket állítanak elõ. A projektben részt vevõ többi tanulónk pedig egyetemi tanulmányait végzi éppen.

 

Mennyire tartják fontosnak a helyi kamarával és a régió vállalkozásaival való kapcsolattartást?

Iskolánk, és elõdjeinek 105 éves fennállása óta elképzelhetetlen, hogy ne tartsuk fenn velük a kapcsolatot. A helyi kamara pályaválasztási fórumain – ahol leendõ diákok és szülõk is részt vesznek – rendszeresen bemutatjuk az iskolánkat és az elért sikereinket. Emellett folyamatos visszajelzéseket kapunk az ipar és a kamara felõl, a felmerült képzési, pályaorientációs igényekrõl, a cégek pedig gyakran keresnek meg szakember-utánpótlással kapcsolatosan. A felmerült igények kielégítését vagy saját erõbõl, vagy pályázati keretbõl tudjuk megvalósítani. E ponton tudnak találkozni a támogatást nyújtó szervezetek, a pályázati lehetõségek és a felmerült igények.

 

A projekt hatással lehet-e valamely aktuális társadalmi, oktatási vagy szakmai problémára?

A jelenlegi és a régi oktatási rendszereknek is hátránya a tantárgy alapú oktatás. A diákok nem mindig tudják például a fizika órán tanultakat összekapcsolni a szakmai órákkal. Ennek kiküszöbölésére próbáljuk a projektben is leírt termékek elkészítését szorgalmazni. Egy-egy ilyen munka során kénytelen szintézist teremteni a diák a különféle órákon tanult tananyagok között. Iskolánk elsõsorban szakmai ismereteket, annak megszerzésének módját, alkalmazását tanítja. Azt az utat próbáljuk megtalálni, hogy miként lehet egy adott gazdasági, társadalmi környezetben a munkaerõpiacon érvényesülni. Bízunk benne, hogy kellõ ismerettel látjuk el diákjainkat és így nagyobb esélyük lesz arra, hogy életútjuk során helyesen dönthessenek, ne csupán sodródjanak az árral.

 

Az interjút készítette: Berkes Blanka, Tempus Közalapítvány, Erasmus+ mobilitási csoport

Fotók: Shutterstock

 


A projekt 2017-ben elnyerte a legjobb Erasmus+ együttműködéseknek járó nívódíjat.