Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

"Miért kellene kitalálni azt, ami más országokban már jól mûködik?"

Kilenc uniós ország képviselõi vettek részt azon a franciaországi szakértõi tanulmányúton, ahol a szakképzõ iskolák és vállalkozások együttmûködési lehetõségeirõl tanácskoztak.

 

A szervezõk célja az volt, hogy az országok szakképzési rendszereinek összehasonlításán és nemzetközi jó példák bemutatásán keresztül utat mutassanak a gazdasági szempontból hatékony szakképzési rendszerek kialakításához.

NÉVJEGY

Név: Varga Julianna
Intézmény: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Beosztás: nemzetközi és oktatási igazgató
Szakértõi tanulmányút idõpontja: 2013. január 21-25.
Témája: Iskolák és vállalkozások együttmûködése
Helyszíne: Poitiers, Franciaország

Mi jellemzõ a részt vevõ országok szakképzésére?

A részt vevõ országok többségében nem hatékony a fiatalok orientálása, és általános tendencia, hogy a szakképzést választó tanulók a szociálisan hátrányos rétegekbõl kerülnek ki. Ez Franciaországban még inkább igaz, hiszen ott a gyakorlathoz szükséges ruhát, füzetet és tollat is biztosítják a rászorulóknak.
A Kelet-Európából érkezett résztvevõk bemutatóiból az látszott, hogy a cégek és iskolák kapcsolata teljesen esetleges, és a kapcsolatok építésének nincs felelõse. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy ezen országok szakképzése az elmúlt idõszakban teljesen eltávolodott a munkaerõ-piaci igényektõl. Nem képeznek elegendõ, a munkaerõpiac által keresett szakmunkást, illetve potenciális munkanélküliek sokaságát képzik a gazdaság által nem igényelt szakokon.

Mi a helyzet Magyarországon?

Magyarországon a szakképzés és az egész oktatási reform folyamata még tart, és elõreláthatólag a gyorsan változó világ, a globalizáció, a migráció és a világgazdaság átrendezõdése miatt még egy ideig nem is fog befejezõdni. A szakképzés átalakítása terén jó úton járunk, persze szükség lesz további intézkedésekre. Például probléma, hogy a nyugat-európai országoktól eltérõen Magyarországon a kamarák magukra veszik a munkaadói szövetségek feladatait is. A szakképzésben elfoglalt szerepük kétségkívül erõsödik, de sajnos ez együtt jár a munkaadói szövetségek szerepének gyengülésével. Nem kellene, hogy így legyen, hiszen mindkét félnek megvannak a maga jogosítványai és egy jól mûködõ rendszerben nem konkurenciái egymásnak.

A tanulmányút során megismert jó gyakorlatok:


Németország:
Önkéntes hálózat több évtizedes múlttal
Résztvevõk: tanárok, pályaorientációs felelõsök, vállalti szakemberek. Cél a pályaválasztó fiatalok orientálása a szakképzés felé, valamint a vállalkozói ismeretek terjesztése. 
www.schulewirtschaft.de

Törökország: Az oktatási rendszer teljes reformja nemzetközi jó gyakorlatok alapján
Cél a munkaerõpiac igényeinek minél hatékonyabb kielégítése. A reform következtében fokozatosan javulnak a munkanélküliségi mutatók. 
www.meb.gov.tr

Franciaország: Validáció
5 éves munkatapasztalat során szerzett tudás validálása egy bizottság elõtt. A bizottság tagjai szaktanárok és vállalati szakemberek. 
http://eduscol.education.fr/cid47151/accueil-vae-droit-individuel.html

Melyek voltak a tanulmányút legfontosabb tapasztalatai az Ön számára?

Az egész tanulmányút egy hatalmas ismeretbõvítés volt, amit nagyon hasznosnak találok. Miért kellene kitalálni azt, ami más országokban már jól mûködik? Sokkal egyszerûbb – kevésbé költséges és hosszadalmas – egy rendszert vagy annak részleteit adaptálni, mint kitalálni és végigszenvedni az összes gyermekbetegséget. Azt gondolom, hogy ebben az esetben nem lehet a cél a sokszínûség, hiszen egy világgazdaság van, egy világpiac és egyféle a fejlõdés iránya. A mindezekhez való alkalmazkodás közösen lehetséges, így lehetnek az EU-tagországok együtt sikeresek.
A gyorsan változó világban gyors alkalmazkodásra van szükség. A szakképzések hamar elavulnak, új szakmák keletkeznek. A munkanélküliség csökkenését eredményezhetné, ha az emberek munka során megszerzett tapasztalatát és ismereteit gyorsan és hatékonyan validálni tudnánk. Ezzel egy (esetleg új) szakma ismeretérõl kaphatnának dokumentumot, ami az elhelyezkedést nagyban elõsegíthetné.

Milyen hosszú távú eredményei lehetnek a tanulmányúton való részvételnek?

A csoport szinte minden résztvevõjével jó kapcsolat alakult ki, és szóba kerültek további együttmûködési lehetõségek, valamint közös pályázatokon való részvétel is. Az egyik francia csoportvezetõtõl például kaptam egy ajánlatot Leonardo programok szervezéséhez, én pedig segítséget ajánlottam a Franciaországban meglátogatott Victor Laloux iskola vezetõjének a magyarországi szakmai gyakorlat megszervezéséhez.

 

Gyõrpál Zsuzsanna