Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Mit vár el a munkaerõpiac? - FooDrinks Quality Food & Drink European training Plan

Az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó projekt célja az volt, hogy a munkaerõpiac valós igényeinek megfelelõ képzést dolgozzanak ki a leendõ szakemberek számára.

A Károly Róbert Fõiskola FooDrinks címû partnerségi projektjében hét ország különbözõ típusú intézményei – egyetemek, kamarák, nonprofit szervezetek és a gazdasági élet szereplõi – fogtak össze. A mára már elérhetõ képzési programról és a projekt során szerzett tapasztalataikról dr. Bujdosó Zoltánnal, a projekt egyik koordinátorával beszélgettünk.

 

Ön miben látja a projektjük jelentõségét?

Fontos kiemelni, hogy nem csak a partnerek vettek részt a projektünkben, hanem egy sokkal szélesebb kör is, akiket azért vontunk be, hogy a készülõ tantervekhez, illetve a tréning programokhoz alulról épülõ, a szakmai elvárásokat figyelembe vevõ alapot adjanak. Élelmiszertermelõ cégekkel és vállalkozásokkal, civil szervezetekkel és kamarákkal mûködtünk együtt, mert kíváncsiak voltunk az õ véleményükre, az elvárásaikra, és azokra a kompetenciákra, amiket õk hiányolnak a jelenlegi képzéseinkbõl.

Hogyan épült fel a projektjük?

A projekt elsõ felében megvizsgáltuk, hogy az élelmiszeripar területén dolgozó cégeknek, vállalkozásoknak milyen tapasztalataik vannak a jelenlegi képzéssel, illetve mik az elvárásaik a végzett szakemberekkel szemben. Ezek összesítése után ajánlásokat kaptunk arra, hogy a képzési programba milyen kompetenciafejlesztést építsünk be, majd elkezdtük kidolgozni a képzési tervet. Az utolsó három projekttalálkozón a külsõ partnerek véleményt mondhattak az eddigi munkánkról, így azonnal visszacsatolást is kaptunk a munkáltatók részérõl.

Milyen hiányosságokat emeltek ki a jelenlegi képzéseket illetõen?

Fejlesztendõnek ítélték például az informatika vagy a nyelvoktatás területét, de emellett leginkább azt az „átfogó látásmódot” hiányolták, ami egy-egy technológiának, vagy akár az egész ágazatnak az ismeretét jelenti.

Kiknek szól ez a közösen kidolgozott képzés?

Alapvetõen olyan élelmiszeripari, illetve élelmiszerbiztonsági alap kompetenciákkal rendelkezõknek szól, akik szeretnék magukat tovább képezni ezen a területen. Leginkább az élelmiszerbiztonsági technikus képzéshez hasonlít, és mind közép-, mind felsõfokú végzettséggel rendelkezõk számára elérhetõ a Károly Róbert Fõiskolán, illetve más intézmények is adaptálhatják, ha megfelelõ laboratóriummal, infrastruktúrával és képzett oktatókkal rendelkeznek.

Pontosan milyen területeket takar az élelmiszerbiztonság?

Az elsõ gondolata általában mindenkinek az, hogy ez az egészséges ételek és italok gyártását jelenti, de ennél jóval többrõl van szó: az élelmiszergyártás teljes folyamatát foglalja magába, illetve azt, hogy az egyes folyamatok biztonságosan mûködjenek. Tehát nem csak az a cél, hogy egészséges ételek kerüljenek ki, hanem az is, hogy a bekerülõ alapanyagok, nyersanyagok és az ellátás is egészséges legyen, olyan technológiát használjanak, amely a környezetre kevésbé káros, fenntartható és a modern kor igényeinek is megfelel.

Mik voltak a legérdekesebb tapasztalataik a projekt során?

Minden projekttalálkozó alkalmával voltak látogatások, amikor olyan élelmiszeripari egységeket kerestünk fel, ahol ez a folyamat már most is magas szinten zajlik. Ezekbõl rengeteg ötletet meríthettünk. Azokat az országokat emelném ki, amelyek tõlünk egy kicsit távolabb helyezkednek el földrajzilag és a kultúrájukat tekintve is. Törökországban például olyan cégeket látogattunk meg, amelyekrõl magam sem gondoltam volna, hogy ilyen magas szintû élelmiszerbiztonsági eljárásokat alkalmaznak. Görögországban pedig a termelõknek és a feldolgozóknak olyan együttmûködését ismerhettük meg, ami példaértékû lehet más országok számára is.

Az intézmény számára mit jelentett a projektben való részvétel – és az ezzel járó elismerés?

A fõiskola több nemzetközi együttmûködésben is részt vesz, és ezeknek a tapasztalatai hozzájárulnak a mostani projekt sikeréhez. Minden elismerés hatalmas presztízst jelent, különösen azoknak, akik érintettek az adott tevékenységben. De ennek a nívódíjnak az intézmény belsõ pr-jában is kiemelkedõ szerepe van, növeli a dolgozók elhivatottságát és lojalitását. A kifele történõ kommunikációt tekintve pedig a fõiskola külsõ megítélését erõsíti, hiszen kis felsõoktatási intézményként különösen nagy értékkel bír, hogy sikerült elnyernünk a nívódíjat.

GYÕRPÁL ZSUZSANNA

 

A Károly Róbert Fõiskola 'FooDrinks – Quality Food & Drink European training Plan / Minõségi ételek és italok' címû projektje 2014-ben Nívódíjat nyert el a Tempus Közalapítványtól.