Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Rendezvények

Változó szakmai igények a munkaerõpiacon - Készségek, képzések korszerûsítése

A konferencia az Egész életen át tartó tanulás program kezelésével megbízott nemzeti irodák tematikus monitoring hálózata (New Skills Network / NSN) 3 éves munkájának eredményeire épített. Az együttmûködés az 'Új munkahelyek, új készségek' témájához kapcsolódó, legjobb gyakorlatként azonosított (Erasmus, Leonardo, Grundvig) képzési projekteknek, valamint a szakmailag kapcsolódó projekteknek adott lehetõséget a bemutatkozásra, tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.
Változó szakmai igények a munkaerõpiacon - Készségek, képzések korszerûsítése

A konferencia témájának középpontjában a KKV-k álltak, mert az NSN együttmûködés egyik fontos megállapítása az volt, hogy nem lehet hatékonyan kialakítani, bevezetni a munkaerõ-piaci igényekhez igazodó, új vagy újszerûen alkalmazandó készségeket, megújuló képzéseket a KKV-k bevonása nélkül.

A konferencia témájának megalapozását két, tágabb kitekintést nyújtó elõadás szolgálta. A CEDEFOP átfogó, nemzetközi adatgyûjtése a magyar és nemzetközi statisztikák összevetését teszi lehetõvé.
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet 'Munkaerõ-piaci elõrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok elõrejelzése' c. TÁMOP kiemelt projekt kutatásai a magyar helyzetrõl, viszonyokról tudtak érdekes és hasznos információt szolgáltatni a konferencia résztvevõinek.

Program:

10.00-10.30   Köszöntõ
Felvezetés a témához: az NSN projekt (www.newskillsnetwork.eu)

10.30–11.15   KKV-k munkaerõ-piaci perspektívái 2020-ban: szakterületek, foglalkozások készségigénye, képzettségi szintek - trendek Magyarországon és az EU-ban
Steve Bainbridge, CEDEFOP

11.15-12.00   Munkaerõ-piaci elõrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok elõrejelzése - TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 kiemelt projekt eredményei, tapasztalatai (elorejelzes.mtakti.hu/projekt)
Bakó Tamás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

12.00–12.30   Kihívások és problémafelvetés - az NSN záró konferencia tapasztalatai résztvevõi szemmel (www.newskillsnetwork.eu/page/nsn_finalconference)
Hartányi Mária, igazgató; PROMPT-G Számítástechnikai Oktatóközpont Kft.

12.30–13.30   Ebédszünet

13.30-16.00   Kerekasztal-beszélgetés:

KKV-k szerepe a képzésben és a foglalkoztatásban
Szakmai és menedzsmentképzést nyújtó projektek eszköztára, tapasztalatai

Egy „jó gyakorlat" (best practice project) részletei:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Euro Crafts 21 - Developing competence for sustainable management in European handicraft / LLP-LDV/TOI-08-AT-0015
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3766; www.eurocrafts21.eu/project/project)

Magyar fõpályázók projektjei:
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara: Stress Prevention Activities Training / LLP-LdV-TOI-2009-HU-003
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5316; www.stress-management.hu)

Trebag Vagyon és Projektmenedzser Kft: Training material of herbs for supporting agricultural SMEs / LLP-LdV-TOI-2010-HU-008
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7832; www.herb-education.eu)

Békés megyei Kormányhivatal: Developing a system for Inspiring and Mentoring the Starting up of New Businesses on the basis of the Belgian, Portuguese and French models / LLP-LdV-TOI-2010-HU-008
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7833; vallalkozaskelteto.hu)

Budapesti Gazdasági Fõiskola: ENtrepreneurship by E-Learning For Adults / LLP-LdV-TOI-2011-HU-018
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8776; http://en.bgf.hu/projects/enelfa)

PROMPT-G Számítástechnikai Oktatóközpont Kft.: SME 2.0 - PROACTIVE NETWORKING IN THE BUSINESS / LLP-LdV-TOI-2011-HU-012
(www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9168; www.smepro.eu)