Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Stratégiai partnerség pályázatok

Együttműködési lehetőségek az Erasmus+ Stratégiai Partnerségek pályázattípusban:

 

Cégek és felsőoktatási intézmények között

 

Támogatható tevékenységek például:

>>  Közös képzések, kurrikulumok kidolgozása, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozása, amelyek az oktatás minőségének fejlesztését szolgálják.

>>  Projekt alapú nemzetközi együttműködések cégek és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói, valamint nem oktatói személyzete között; képzési programok és képesítések alakítása a munkáltatói oldal igényeihez igazodva.

>>  Tevékenységek, amelyek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, vállalkozókészségeket.

>>  Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása.

>>  Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása.

>>  Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása.

Részletek: Erasmus+ / Felsőoktatás / Stratégiai partnerségek: felsőoktatási projektek

 

Cégek és szakképző intézmények között

 

1. Kis léptékű, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

2. Nagy léptékű, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Példák:

>>  Szakképzési tantervek vagy kurzusok, valamint kísérő tananyagok és eszközök adaptálása vagy fejlesztése.

>>  A kompetenciák tanulási eredmény-alapú meghatározása.

>>  Képesítési keretrendszerek fejlesztése, kreditátvitel, minőségbiztosítás, elismerés és érvényesítés.

>>  Felmérések, összehasonlító elemzések, tények gyűjtése, valós esettanulmányok készítése.

>>  Szakképzési, oktatási és képzési módszertanok és pedagógiai megközelítések a kulcskompetenciák és alapkészségek, nyelvi készségek oktatására, IKT eszközök jobb használatára.

>>  A gyakorlati képzések új formái és valós esettanulmányok az üzlet és ipar területéről; projektalapú nemzetközi együttműködések létrehozása és megvalósítása a cégek és a szakképzési intézmények diákjai/ oktatói között.

>>  Új oktatási és képzési anyagok és módszerek fejlesztése a munkaalapú oktatás, virtuális mobilitás, nyitott oktatási források és az IKT-ban rejlő lehetőségek jobb hasznosítására (pl. a munkaerőpiac igényeihez igazított virtuális laboratóriumok/munkahelyek létrehozására).

>>  Eszközök és módszerek fejlesztése és adaptálása a szakképzésben oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók fejlődése érdekében az alap- és továbbképzésben.

>>  Stratégiai együttműködés a szakképzési szolgáltatók és a helyi/regionális gazdasági közösségek között, beleértve a fejlesztési ügynökségeket is.

>>  Vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése, támogatása.

Részletek: Erasmus+ / Szakképzés / Stratégiai partnerségek: szakképzési projektek

 

Cégek és felnőttoktatással foglalkozó intézmények között

 

1. Kis léptékű, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

2. Nagy léptékű, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Példák:

>>  Fejlesztés, tesztelés, adaptáció (pl. felnőttoktatási tantervek, tananyagok, módszerek).

>>  A felnőtt tanulók előzetes tudását elismerő rugalmas tanulási utak kialakítása.

>>  A tanulási lehetőségek ismertségének, elérhetőségének növelése a felnőtt lakosság körében.

>>  Készségek és képességek elismerése.

Részletek: Erasmus+ / Felnőtt tanulás / Stratégiai partnerségek: felnőtt tanulási projektek

 

Cégek és köznevelési intézmények között

 

A nemzetközi partnerség célja a köznevelésben lehetőséget biztosítani új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására.

Részletek: Erasmus+ / Köznevelés / Köznevelési stratégiai partnerségek